Kategorijos

Teminis metodas

Teminis metodas – tai literatūros mokslo metodas, atnaujinęs tradicinį tematinį literatūros traktavimą XX a. hermeneutikos, fenomenologijos, psichoanalizės ir semiotikos teorijomis.

Tėvynėn

Tėvynėn – neperiodinis kultūros, meno ir literatūros žurnalas, ėjęs 1946–1947 metais Salzburge (Austrija). Išėjo 4 numeriai. Spausdino poeziją ir prozą, mokslinius straipsnius.

Tėvynės sargas

Tėvynės sargas – Lietuvių krikščionių demokratų savaitraštis, leistas 1917-1918 m. Vilniuje, 1920-1926 m. Kaune. Rašė visuomenės, politikos, religijos, švietimo, literatūros ir ūkio klausimais, propagavo tautiškumo, katalikybės idėjas.

Tėvynės šešėlyje

Tėvynės šešėlyje – kultūros žurnalas, leistas 1946–1947 Detmolde (Vokietija). Išėjo 4 numeriai.

Tiesiu toliams rankas

P.Širvys sukūrė palyginti nedaug eilėraščių, bet jie žinomi ir mėgstami įvairaus amžiaus žmonių, deklamuojami ir dainuojami. Jo eilėraščiai autobiografiniai. P.Širvio eilėraštis-daina tiesiog išreiškia tai, ką poetas išgyvena. Daina auga iš ilgesio, ji yra didžiausia dvasinė vertybė, kaip ir meilė, draugystė.

Tiltai

Tiltai – Klaipėdos universiteto humanitarinių ir socialinių mokslų žurnalas. Leidžiamas nuo 1997, per metus išeina 4 numeriai. Redaktorius S. Vaitekūnas.

Toninė eilėdara

Toninė eilėdara – eiliuotos kalbos sistema, pagrįsta vienodu arba dėsningai kintančiu kirčių skaičiumi eilutėse. Metrinę reikšmę čia turi tik kirčiuoti skiemenys, o nekirčiuotieji, neprarasdami ritminio vaidmens, netenka metrinės funkcijos. Lietuvių poezijai ši eilėdara nebūdinga.

Tragedija

Tragedija (gr. tragōdía – tragedija) – dramos žanras – scenai skirtas kūrinys, kuriame vaizduojami labai rimti, esminiai gyvenimo konfliktai, herojaus siekimų susidūrimas su neįveikiamomis kliūtimis ir neišvengiamas herojaus žuvimas. Taip pat gali reikšti ir sukrečiantį, skaudų išgyvenimą, baisų įvykį ar didelę nelaimę.

Tragikomedija

Tragikomedija (lot. tragicomoedia) – dramos žanras, vaidinti skirtas kūrinys, kuriame susipynę tragedijos ir komedijos elementai.

Tragikomedija padeda dramaturgui atskleisti reiškinių, vertybių, visuomenėje įsitvirtinusių kriterijų reliatyvumą, prieštaringumą, kartais net alogiškumą. Sudėtingas gyvenimo problemas tragikomedija iškelia juoko forma, parodydama tą juoką kaip krizinę būseną, kaip tragizmo apraiškas (tragikomedijų veikėjams būdingas isteriškas juokas). Tragikomedijai būdingi paradoksalūs minties ir fabulos posūkiai, groteskiškas daiktų ir reiškinių traktavimas, fantasmagoriški įvaizdžiai, pakilaus ir farsinio elementų derinys veikėjų charakteriuose.

Trečias frontas

Trečias frontas – literatūros žurnalas, leistas 1930–1931 m. Kaune. Išėjo 5 numeriai. Žurnalas atstovavo antifašistinės krypties literatūros grupuotei „Trečiafrontininkai”. Trečiasis frontas sulaukė plataus visuomeninio dėmesio ir turėjo įtakos tolesnei pažangiosios lietuvių literatūros raidai.

Tremties metai

Tremties metai – metraštis, išleistas 1947 metais Tübingene (Vokietija) 400 metų lietuviškos knygos sukakčiai paminėti. Redagavo B. Brazdžionis. Poezijos, beletristikos, draminės kūrybos, straipsnių jame paskelbė 70 egzodo rašytojų. Metraštyje pateikiamos autorių biografijos, įdėta lietuvių dailininkų darbų reprodukcijų.

Trioletas

Trioletas – tai aštuonių eilučių, dviejų rimų kanoniško rimavimo eilėraštis, kurio pirmoji eilutė sutampa su ketvirtąja ir septintąja, o antroji – su aštuntąja. Trioletas susiformavo XV a. prancūzų poezijoje ir vėliau paplito kitų tautų literatūrose.

Tropas

Tropas – perkeltine reikšme vartojamas žodis arba posakis, pagrįstas daiktų ar reiškinių gretinimu. Tropai ryškina gretinamų daiktų, reiškinių santykius, atskleidžia naujas jų savybes. Tropai nėra griežtai suklasifikuoti.

Užuolanka

Užuolanka – JAV lietuvių tautinės krypties dailės, literatūros ir kultūros mėnesinis žurnalas, leistas 1955-1961 m. Čikagoje. Redaktorius Adomas Vilainis-Šidlauskas. Išėjo 40 numerių.

Vagos

Vagos – mėnesinis kultūros žurnalas, leistas 1946-1947 m. Uchtėje, Vakarų Vokietijos karo pabėgėlių stovykloje. Žurnalą redagavo V. Druskis. Išleisti 6 rotatoriumi spausdinti numeriai.Puslapis 26 iš 28« Pirmas...19202122232425262728