Kategorijos

Tremties metai

Tremties metai – metraštis, išleistas 1947 metais Tübingene (Vokietija) 400 metų lietuviškos knygos sukakčiai paminėti. Redagavo B. Brazdžionis. Poezijos, beletristikos, draminės kūrybos, straipsnių jame paskelbė 70 egzodo rašytojų. Metraštyje pateikiamos autorių biografijos, įdėta lietuvių dailininkų darbų reprodukcijų.

Trioletas

Trioletas – tai aštuonių eilučių, dviejų rimų kanoniško rimavimo eilėraštis, kurio pirmoji eilutė sutampa su ketvirtąja ir septintąja, o antroji – su aštuntąja. Trioletas susiformavo XV a. prancūzų poezijoje ir vėliau paplito kitų tautų literatūrose.

Tropas

Tropas – perkeltine reikšme vartojamas žodis arba posakis, pagrįstas daiktų ar reiškinių gretinimu. Tropai ryškina gretinamų daiktų, reiškinių santykius, atskleidžia naujas jų savybes. Tropai nėra griežtai suklasifikuoti.