Kategorijos

Leonas Gineitis

Leonas Gineitis (1920 m. lapkričio 16 d. Krūminiai, Daugailių valsčius – 2004 m. sausio 25 d. Vilnius) – Lietuvos literatūros tyrinėtojas, filosofas, rašytojas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras. [Daugiau…]

Romualdas Giedraitis

Romualdas Giedraitis (slapyvardis R. Spalis, 1913 m. lapkričio 13 d. Kaunas – 1980 m. gegužės 14 d. Hamburgas, palaidotas Čikagoje, 1992 m. palaikai perkelti į Dusetas) – Lietuvos rašytojas. [Daugiau…]

Gendrutis Morkūnas

Gendrutis Morkūnas (1960 m. rugpjūčio 4 d. – 2009 m. gruodžio 31 d.) – fizinių mokslų daktaras, taip pat rašęs knygas vaikams. [Daugiau…]

Pranas Gavėnas

Pranas Gavėnas (1918 m. spalio 11 d. Zapakimų kaime, Marijampolės apskritis – 2000 m. vasario 8 d. Alytuje) – SDB, Romos katalikų vienuolis salezietis, leidėjas, rašytojas, vertėjas, visuomenininkas. [Daugiau…]

Antanina Garmutė

Antanina Garmutė-Skučaitė (g. 1934 m. gegužės 26 d. Čiudiškiuose, Prienų valsčius) – Lietuvos rašytoja, tremtinė, inžinierė, technologijos mokslų daktarė. [Daugiau…]

Aleksandras Fromas-Gužutis

Aleksandras Fromas-Gužutis (1822 m. gruodžio 12 d. Raseiniai – 1900 m. rugpjūčio 21 d. Gongailiškiai, Girkalnio valsčius; palaidotas Girkalnyje) – Lietuvos rašytojas, vienas dramaturgijos lietuvių kalba pradininkų. [Daugiau…]

Pranas Enskaitis

Pranas Enskaitis (slapyvardis Mažasis Brolis, 1905 m. gegužės 18 d. Griškabūdis – 1992 m. kovo 31 d. Hamiltonas) – lietuvių leidėjas, rašytojas. [Daugiau…]

Vytautas Eidukaitis

Vytautas Eidukaitis (g. 1948 m. spalio 6 d. Virbalis) – Lietuvos visuomenės veikėjas, atsargos karo lakūnas, pulkininkas. [Daugiau…]

Alfonsas Eidintas

Alfonsas Eidintas (g. 1952 m. sausio 4 d. Vaiguvoje) – Lietuvos istorikas, diplomatas, rašytojas, VU profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras. [Daugiau…]

Eduardas Cinzas-Čiužas

Eduardas Cinzas-Čiužas (1924 m. balandžio 14 d. Rietave – 1996 m. sausio 20 d. Briuselyje) – išeivijos romanistas. [Daugiau…]

Vladas Dubas

Vladas Dubas (1887 m. birželio 18 d. Žalioji, Žaliosios valsčius, Vilkaviškio apskr. – 1937 m. rugpjūčio 3 d. Kaunas, palaidotas Petrašiūnų kapinėse) – Lietuvos romanistas, literatūros tyrinėtojas, romanistas, laisvamanis. [Daugiau…]

Liudas Dovydėnas

Liudas Dovydėnas (1906 m. sausio 14 d. Trumpiškis, Panemunio valsčius – 2000 m. liepos 4 d. Vilnius, palaidotas Antakalnio kapinėse, Rašytojų kalnelyje) – Lietuvos žurnalistas, rašytojas, vienas produktyviausių prieškario Lietuvos kūrėjų. [Daugiau…]

Jonas Dovydaitis

Jonas Dovydaitis (1914 m. liepos 24 d. Vilniuje – 1983 m. rugsėjo 20 d. Vilniuje) – Lietuvos lakūnas, sklandytojas, sovietinis rašytojas. [Daugiau…]

Juozapas Silvestras Dovydaitis

Juozapas Silvestras Dovydaitis (1826 m. sausio 12 d. Mantviliškiai, Šiaulėnų valsčius – 1883 m. sausio 9 d. Alūksta) – Lietuvos rašytojas, pedagogas. [Daugiau…]

Povilas Dogelis

Povilas Dogelis (1877 m. vasario 1 d. Kniebioniai, Girkalnio valsčius, dab. Raseinių raj. – 1949 m. lapkričio 3 d. Kaunas, palaidotas Arkikatedros bazilikos šventoriuje) – kunigas, rašytojas, Steigiamojo Seimo atstovas, visuomenės veikėjas. [Daugiau…]