Kategorijos

Valentinas Gustainis

Valentinas Gustainis (1896 m. liepos 15 d. Vinkšnupiuose, Šakių raj. – 1971 m. spalio 11 d. Griškabūdyje) – žurnalistas, sociologas, publicistas, vertėjas, filosofas ir rašytojas. [Daugiau…]

Martynas Gudelis

Martynas Gudelis (1906 m. kovo 16 d. Ročesteris, Niujorko valstija – 1993 m. liepos 4 d. Čikaga) – Lietuvos rašytojas, žurnalistas, vertėjas. [Daugiau…]

Leonardas Grudzinskas

Leonardas Grudzinskas (1939 m. gegužės 15 d. Dumbravos kaime, Utenos apskr. – 2006 m. sausio 26 d. Vilniuje) – Lietuvos žurnalistas-gamtininkas, rašytojas. [Daugiau…]

Vytautas Gedgaudas

Vytautas Gedgaudas (1912 m. balandžio 5 d. Rusija – 1999 m. lapkričio 29 d. Klyvlendas, palaidotas Vilniuje) – Lietuvos žurnalistas. [Daugiau…]

Liudvikas Gadeikis

Liudvikas Gadeikis (g. 1954 m. spalio 14 d. Žebrokuose, Skuodo raj.) – Lietuvos žurnalistas, prozininkas, kritikas. [Daugiau…]

Liudas Dovydėnas

Liudas Dovydėnas (1906 m. sausio 14 d. Trumpiškis, Panemunio valsčius – 2000 m. liepos 4 d. Vilnius, palaidotas Antakalnio kapinėse, Rašytojų kalnelyje) – Lietuvos žurnalistas, rašytojas, vienas produktyviausių prieškario Lietuvos kūrėjų. [Daugiau…]

Bronius Daunoras

Bronius Daunoras (slapyvardis Bronius Daubaras, 1906 m. lapkričio 1 d. Vadokliai – 1985 m. birželio 7 d. Londonas) – Lietuvos žurnalistas. [Daugiau…]

Juozas Bulota

Juozas Bulota (1918 m. gegužės 20 d. Putriškiuose, Padovinio valsčius – 1994 m. vasario 19 d. Vilniuje) – Lietuvos žurnalistas, rašytojas. [Daugiau…]

Rimantas Budrys

Rimantas Budrys (1930 m. sausio 11 d. Kaune – 2001 m. lapkričio 3 d. ten pat, palaidotas Vilniuje) – Lietuvos žurnalistas, rašytojas. [Daugiau…]

Kazys Binkis

Kazys Binkis (1893 m. lapkričio 16 d. Gudelių sodžiuje, Papilio valsčius – 1942 m. balandžio 27 d. Kaune) – lietuvių poetas, rašytojas, žurnalistas, dramaturgas. [Daugiau…]

Danutė Bindokienė

Danutė Bindokienė-Brazytė (g. 1932 m. gegužės 14 d. Bartninkai) – lietuvių žurnalistė, rašytoja. [Daugiau…]

Kazys Bagdonavičius

Kazys Bagdonavičius (g. 1941 m. lapkričio 10 d. Kaune) – Lietuvos žurnalistas, rašytojas. [Daugiau…]

Pulgis Andriušis

Pulgis Andriušis (tikr. Fulgencijus Andrusevičius, 1907 m. kovo 31 d. Gaidžiai, Tauragnų valsčius – 1970 m. gruodžio 19 d. Adelaidė) – Lietuvos ir Australijos rašytojas, vertėjas, žurnalistas. [Daugiau…]

Andrius Užkalnis

Andrius Užkalnis – žurnalistas, rašytojas. Jau 15 metų gyvena ir kuria Anglijoje. [Daugiau…]

Pranas Alšėnas

Pranas Alšėnas-Ališauskas (1911 m. rugsėjo 27 d. Vengrava, Ukmergės apskr. – 1986 m. rugsėjo 29 d. Torontas) – Lietuvos ir Kanados žurnalistas, rašytojas. [Daugiau…]