Kategorijos

Alė Rūta

Alė Rūta (tikroji pavardė Elena Nakaitė-Arbačiauskienė, g. 1915 m. lapkričio 16 d. Sankt Peterburge) – lietuvių rašytoja, poetė, JAV lietuvių visuomenės veikėja.

Biografija

Vyras architektas, dailininkas Edmundas Arbas-Arbačiauskas. Po Pirmojo pasaulinio karo su tėvais grįžo į Lietuvą. Lankė Kamajų pradžios mokyklą. Baigusi Rokiškio gimnaziją, pradėjo studijuoti Vytauto Didžiojo universitete Kaune, 1937 m. baigė Klaipėdos pedagoginį institutą, mokytojavo. 1942 m. baigė literatūros studijas Vilniaus universitete. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, studijavo Vienos universitete. 1948 m. persikėlė į JAV. Daugeliui išeivijos spaudos leidinių bei kultūrinių sambūrių Alė Rūta talkino kaip darbšti apžvalgininkė ir organizatorė.

Nuo 1992 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narė.

Kūryba

Romane „Trumpa diena“ (1955 m.) vaizduojamas Rytų Aukštaitijos kaimas paskutiniaisiais nepriklausomybės ir pirmaisiais sovietinės okupacijos metais, pasakojama jaunos mergaitės gyvenimo istorija, poetizuojama pirmoji meilė. Veikėjų dialogai tarmiški, gausu spalvingų gamtos ir kaimo buities vaizdų. Romanų cikle „Didžioji meilė“ pateikiama plati Lietuvos istorijos panorama: valstybės susidarymas („Žvaigždė viršum girios“, „Priesaika“), nepriklausomybės laikotarpio gyvenimas („Motinos rankos“), sovietinės okupacijos pradžia („Broliai“). Romanuose „Kelias į laisvę“, „Vieniši pasauliai“, „Pirmieji svetur“, „Daigynas“, „Skamba tolumoj“ parodyta lietuvių išeivių kasdienybė, tėvų ir vaikų psichologiniai konfliktai. Parašė eiliuotų pjesių vaikams („Žiogas ir skruzdės“ 1942 m.), apysakų, novelių, eilėraščių, kelionių į Lietuvą įspūdžių.

Bibliografija

Likimo keliu, novelės. – Atžalynas, 1947 m.
Duktė, apysaka. – Hannover, Bendrija, 1953 m.
Žvaigždė viršum girios, romanas. – Brooklyn, Darbininkas, 1960 m.
Į saulėtekį, romanas. – London, Nida, 1960 m.
Motinos rankos, romanas. – Chicago, Lietuviškos Knygos Klubas, 1961 m.
Broliai, romanas. – London, Nida, 1961 m.
Priesaika, romanas. – Chicago, Lietuviškos knygos klubas, 1962 m.
Kelias į kairę, romanas. – Cleveland, Viltis, 1964 m.
Gyvenimo lašai, eilėraščiai. – London, Nida Press, 1964 m.
Žemės šauksmas, apysaka. – Los Angeles, Knygos mylėtojų d-ja, 1966 m.
Prisikėlimas, romanas. – London, Nidos knygų klubas, 1968 m.
Vieniši pasauliai, romanas. – Chicago, Lietuviškos knygos klubas, 1968 m.
Po angelų sparnais, novelė. – Londonas, Nida, 1973 m.
Laiškas jaunystei, beletristika. – Brooklyn, 1977 m.
Pirmieji svetur, premijuotas romanas. – Chicago, Lietuviškos knygos klubas, 1984 m.
Tarp ilgesio ir tėviškės, kelionės į Lietuvą įspūdžiai. – London: Nida Press, 1987 m.
Daigynas, romanas. – Chicago, Lietuviškos knygos klubas, 1987 m.
Margu rašto keliu, apysaka biografiniais atspindžiais. – Torontas, Tėvai Pranciškonai, 1987 m.
Mėlyno karvelėlio šviesa, novelinis romanas. – Chicago, Akademinio skautų sąjūdžio Vydūno jaunimo fondas, 1990 m.
Trumpa diena; Motinos rankos; Kelias į kairę, romanai. – Vilnius, Vaga, 1992 m.
Vargingos tėvynės vaikai, romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000 m.
Tyloj kalbėsi, eleginės mintys sūnui Arimantui. – Santa Monika, Vilnius, 2002 m.
Taip ir praeina sekmadienis, eilėraščių rinktinė. – Kaunas, Naujasis lankas, 2005 mPalikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>