Kategorijos

Aleksandras Fromas-Gužutis

Aleksandras Fromas-Gužutis (1822 m. gruodžio 12 d. Raseiniai – 1900 m. rugpjūčio 21 d. Gongailiškiai, Girkalnio valsčius; palaidotas Girkalnyje) – Lietuvos rašytojas, vienas dramaturgijos lietuvių kalba pradininkų.

Biografija

Baigė Kražių kolegiją. Dirbo Raseinių žemės teisme, Kauno gubernatoriaus raštinėje. Nusipirkęs Gongailiškių viensėdį ūkininkavo. Bendravo su S. Stanevičiumi, M. Davainiu-Silvestraičiu. Bendradarbiavo laikraščiuose „Aušra“, „Vienybė lietuvninkų“, „Unija“. Raštininkaudamas rinko Raseinių pavieto ubagų žargoną.

Kūryba

Rašyti paskatino Vincas Kudirka, 1893 m. savo „Varpe“ paskelbė konkursą dramoms sukurti. Istorinėse pjesėse romantizuojama Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės praeitis, žadinama tautinė savimonė. Tautosakinėse ir mitologinėse pjesėse keliamos artimo meilės, laisvės idėjos. Buitinėse pjesėse vaizduojama gyvenamojo meto socialiniai reiškiniai, 1863 m. sukilimas. Komedijoje šaipomasi iš dorovinių ydų. Dramas vaidino mėgėjų teatrai Lietuvoje, Rusijos ir JAV lietuvių kolonijose. Apysakose vaizduojamas baudžiavinis kaimas, valdininkija, gausu kaimo buities ir etnografinių aprašymų, ryškus didaktiškumas. Dar parašė eilėraščių, apsakymų, publicistinių straipsnių, išvertė A. Mickevičiaus poemos „Vėlinės“ I, II, IV dalis.

Bibliografija

Išgriovimas Kauno pilies 1362 metais, istorinė pjesė, 1893 m.
Eglė žalčių karalienė, mitologinė pjesė, 1893 m.
Ponas ir mužikai, pjesė, 1893 m.
Mūsų praeities ir dabarties paslaptys, apysaka, 1894 m.
Patėviai, apysaka, 1895 m.
Baisioji gadynė, pjesė, 1895 m.
Vargdieniai, apysaka, 1906 m.
Gudri našlė, komedija, 1908 m.
Gedimino sapnas, istorinė pjesė, 1910 m.
Palocius ežero dugne, mitologinė pjesė, 1911 m.
Eglė Naujapilės kunigaikštaitė, istorinė pjesė, išsp. 1955 m.
Jūratė marių karalienė, mitologinė pjesė, išsp. 1955 m.
Baisioji gadynė, Vilnius, 1955 m.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>