Kategorijos

Dionizas Poška

Dionizas Poška (1757–1830) – XIX a. lietuvių rašytojas, vienas žymiausių kultūros veikėjų.

Gimė Lėlaičiuose (Telšių apylinkėse). Ilgą laiką gyveno Bardžiuose, kaimelyje šalia Bijotų, turėjo baudžiauninkų. Bijotuose stovi garsieji D. Poškos „Baubliai“ (senienų muziejai).

Žymiausias D. Poškos kūrinys – „Mužikas Žemaičių ir Lietuvos“.

Biografija

D. Poška gimė apie 1765 m. Telšių paviete, Žemalės parapijoje, Lėlaičių dvare. Kurį laiką (iki motinos mirties) gyveno gimtinėje, vėliau su tėvu ir pamote persikėlė į Maldūnus. Apie 1773-1780 m. mokėsi Kražių mokykloje, paskui pasirinko teisininko kelią, praktikavosi Raseinių palestroje. 1786 m. jam pripažintas advokato vardas. Būdamas 17-18 metų pradėjo dirbti Raseinių žemės teisme, iš pradžių advokatu, paskui teismo regentu, ežių teismo sekretoriumi, žemės teismo raštininku. Nuo 1790 m. iki mirties gyveno Bardžiuose, valdė apie 500 ha žemės, turėjo 40 baudžiauninkų. Greičiausiai 1792 m. vedė Uršulę Sasnauskytę, kuriai buvo dėkingas „už jos jausmų pastovumą, gerą ir gailestingą širdį, mokėjimą išsaugoti namų židinio ramybę, už šeimininkės darbštumą ir rūpestingumą“.

Mirė D. Poška 1830 m. balandžio 30 d. (gegužės 12 d.) dieną Bardžiuose, palaidotas Kaltinėnų parapijos kapinėse šalia anksčiau mirusios žmonos Uršulės.

Bibliografija

Eilės / sp. parengė V. Kamantauskas. – Kaunas: Švyturys, 1926. – 32 p.
Mužikas Žiemaytcziu yr Lietuwos / paruošė A. Žirgulys. – Vilnius : Valst. grož. lit. l – kla, 1947.
Mužikas žemaičių ir Lietuvos: [poema. – Vilnius: Valst. grož. lit. l – kla, 1951. – 7p. – (Mokinio biblioteka).
Raštai / surinko V. Laurynaitis; tekstą paruošė D. Urbas. – Vilnius: Valst. grož. lit. l – kla, 1959.
Mužikas Žemaičių ir Lietuvos. – Vilnius: Vaga, 1965. – 15p.
Der Muschik Schemaitens und Litauens. – München: Fink, 1967. – 21p. – Vokiečių k.
Mužikas Žemaičių ir Lietuvos: [poema]. – Vilnius : Vaga, 1978. – 48 p.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>