Kategorijos

Juozapas Lideikis

Juozapas Lideikis (1858 m. gruodžio 12 d. Gruzdžiuose – 1898 m. rugsėjo 27 d. Suginčiuose) – kunigas, poetas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas.

Biografija

Mokėsi Gruzdžių pradinėje mokykloje, 1871–1877 m. Šiaulių gimnazijoje. Neturėdamas lėšų toliau mokytis, buvo išvykęs į Rusijos miestus Vologdą, Jaroslavlį (buvo girdėjęs, kad ten nereikia mokėti už mokslą). Po metų grįžo į Lietuvą. Įstojo į Kauno kunigų seminariją. Čia lietuvių kalbos mokėsi iš Antano Baranausko. 1883 m. baigė seminariją ir paskirtas vikaru į Šėtą. 1892–1894 m. dirbo Žagarėje.

Veikla

Palaikė ryšius su knygnešiu kunigu Marcijonu Jurgaičiu. Iš jo gaudavo ir platindavo “Šviesą“, “Žemaičių ir Lietuvos apžvalgą“ ir kitus spaudinius. Vėliau perkeltas vikaru į Suginčių filiją. Bendradarbiavo “Aušroje“, rūpinosi jos platinimu. 1884 (slapyvardžiu J. Mažuolis) “Aušroje“ paskelbė korespondenciją iš Ukmergės apylinkės. Rašė eilėmis ir proza. Sukūrė pasakėčių, kurių keletas Aldono slapyvardžiu buvo išspausdinta “Tėvynės sarge“, kitos liko rankraštyje. Spausdino kūrinėlius ir kitus laikraščiuose. Pirmąsias lietuviškas giedamas mišias, parengtas kunigo Andriaus Dambrausko (gaidos – vargonininko Juozo Kalvaičio), 1886 m. išspausdino savo lėšomis Tilžėje.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>