Kategorijos

Marius Katiliškis

Marius Katiliškis (iki 1949 m. Albinas Marius Vaitkus; 1914 m. rugsėjo 26 ar 15 d., kai kuriuose šaltiniuose nurodoma jį gimus 1915 m., Gruzdžiuose, Šiaulių raj. – 1980 m. gruodžio 17 d. Lemonte, Čikagos priemiestis) – Lietuvos išeivijos rašytojas.

Biografija

Gimė Gruzdžių miestelyje, bet vaikystę ir ankstyvąją jaunystę praleido Katiliškių kaime (iš šio pavadinimo ir kilo pseudonimas), už poros kilometrų nuo Žagarės. Marius buvo devintas vaikas iš vienuolikos vaikų. Lankė Žagarės pradžios mokyklą, progimnaziją, dirbo tėvų ūkyje. Nuo 1936 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje Šiauliuose. 1941 m. pradžioje pradėjo dirbti bibliotekininku Pasvalio bibliotekoje, spalio 1 d. paskirtas vedėju.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kurį laiką studijavo meną Friburge (Šveicarija). Vėliau pateko į Belgijoje esančią perkeltųjų asmenų stovyklą, joje pasikeitė dokumentus, pasiimdamas M. Katiliškio pavardę. 1949 m. atvyko į JAV, vedė poetę Zinaidą Nagytę (Liūnę Sutemą). Gyveno Čikagos priemiestyje Lemonte savo paties pasistatytame name. Dirbo duobkasiu, vėliau plieno liejykloje, kitokį pagalbinį darbą. Palaidotas Čikagos lietuvių tautinėse kapinėse.

1986 m. Čikagoje išleista knyga „Išėjęs negrįžti: Marius Katiliškis gyvenime ir kūryboje“ (sudarytoja V. Kelertienė). Gruzdžiuose rašytojo vardu pavadinta gatvė, atidengta memorialinė lenta (1994 m.), tais pačiais metais Pasvalio viešajai bibliotekai suteiktas Mariaus Katiliškio vardas.

Kūryba

Pirmuosius eilėraščius išspausdino 1931 m. Šiaulių laikraštyje „Naujienos“, prozos kūrinius – 1932 m. „Trimite“. Bendradarbiavo „Karyje“, „Jaunojoje kartoje“, „Naujojoje Romuvoje“, „Aiduose“, „Tėviškės garse“, „Lietuvių žodyje“, „Metmenyse“, „Kūryboje“.

Emigracijoje parašė 4 romanus, 2 novelių knygas, kelionių apybraižas: „Užuovėja“ (1952 m.), „Miškais ateina ruduo“ (1957 m.), „Išėjusiems negrįžti“ (1958 m.), „Šventadienis už miesto“ (1963 m.), „Pirmadienis Emerald gatvėje“ (1993 m.) ir kt.

2002 m. Lietuvių literatūros ir meno archyve buvo rastas niekur neskelbtas M. Katiliškio novelių rinkinio „Seno kareivio sugrįžimas“, sukurto 1944 m., rankraštis; šį rinkinį 2003 m. išleido leidykla „Šiaurės Lietuva“. 2004 m. pasirodė ir šio autoriaus anktyvosios poezijos knyga, pavadinta „Mano žodžiai“, 2005 m. Čikagoje išleistas M. Katiliškio apsakymų rinkinys „Pasivaikščiojimas ratu“.

Garsiausi rašytojo romanai „Užuovėja“ ir „Miškais ateina ruduo“, tačiau jie negavo prestižinių išeivijos Lietuvos rašytojų draugijos premijų. M. Katiliškis dėl to labai pergyveno, net išstojo iš draugijos. Vis dėlto 1962 m. LRD premiją gavo jo kūrinys „Prasilenkimo valandos“. Taip pat yra laimėjęs Lietuvių enciklopedijos leidyklos ir Santaros-Šviesos kūrybines premijas.

M. Katiliško romanas „Miškais ateina ruduo“, buvo vienas iš nedaugelio išeivių kūrinių, išleistų LTSR. Dėl to jį porą kartų tardė FTB.

Bibliografija

Prasilenkimo valanda (apsakymai), Schweinfurt: Vismantas, 1948
Paskendusi vasara (apsakymų rinkinys), Rodney (Ont.): Rūta, 1951
Užuovėja (apsakymai), Ch., Terra, 1952
Miškais ateina ruduo (romanas), Ch., Terra, 1957
Išėjusiems negrįžti (romanas), Ch., Terra, 1958
Šventadienis už miesto (apsakymai), Ch., Terra, 1963
Duobkasiai. Ch., Pedagoginis lituanistikos institutas, 1969
Miškais ateina ruduo (romanas), V., Vaga, 1969
Apsakymai. Willowbrook: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1975
Užuovėja. Išėjusiems negrįžti (romanai), V., Vaga, 1990
Miškais ateina ruduo (romanas), 2-asis leidimas. V., Vyturys, 1991
Pirmadienis Emerald gatvėje (romanas), Willowbrook: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1993
Užuovėja (apsakymai), V., Baltos lankos, 1996
Paskendusi vasara (apsakymų rinktinė), K., Šviesa, 1997
Seno kareivio sugrįžimas (novelės), Š., Šiaurės Lietuva, 2003
Mano žodžiai: ankstyvoji kūryba (eilėraščiai), Š., Saulės delta, 2004
Pasivaikščiojimas ratu (apsakymai), Ch., Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 2005Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>