Kategorijos

Petras Cvirka

Petras Cvirka (1909 m. kovo 25 d. Veliuonos valsčiuje, Klangiuose – 1947 m. gegužės 2 d. Vilniuje) – lietuvių rašytojas.

Biografija

Gimė Klangiuose, Veliuonos valsčiuje, mokėsi Kauno meno mokykloje (1926 – 1930 m.), 1931 – 1932 m. gyveno Paryžiuje. 1934 m. priimtas į Lietuvių rašytojų draugiją. 1940 m. įstojo į komunistų partiją, dalyvavo Liaudies seimo delegacijoje į Maskvą, vėliau – Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas. Karo metu pasitraukė į Rusiją. Buvo LTSR rašytojų sąjungos pirmininkas, redagavo žurnalą „Pergalė“. Palaidotas Rasų kapinėse.

Petro Cvirkos žmona – tapytoja Marija Cvirkienė.

Kūryba

„Pirmosios mišios“, eilėraščių rinkinys – Kaunas, 1928 m. – 31 p.
„Saulėlydis Nykos valsčiuje“, novelių rinkinys – Kaunas: Spaudos fondas, 1930 m. – 247 p.
„Adolfas Hitleris“, apybraiža – Kaunas, 1933 m. – 104 p.
„Frank Kruk“, satyrinis romanas – Kaunas: Sakalas, 1934.
„Žemė maitintoja“, romanas. – Kaunas: Sakalas, 1935 m. – 281 p.
„Meisteris ir sūnūs“, romanas. – Kaunas: Sakalas, 1936 m. – 248 p.
„Kasdienės istorijos“, rinkinys. – Kaunas: Sakalas, 1938 m. – 183 p.
„Ąžuolo šaknys“, apsakymų rinkinys. – Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1945 m. – 246 p.
„Žemė maitintoja“, romanas. – Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1946 m. – 194 p.
„Brolybės sėkla“: apsakymų rinkinys. – Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1947 m. – 57 p.
„Vaikų karas“: apsakymų rinkinys. – Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 169 p.

Slapyvardžiai: Cvingelis, Cezaris llokys, J.K. Pavilionis, K. Cvirka, Kanapeikus, Kazys Gerutis, Klangis, Klangis Petras, Klangių Petras, L.P. Cvirka, Laumakys, P.Cvinglis, P. Cvirka-Rymantas, P. Gelmė, P. Veliuoniškis, Petras Serapinas, S. La.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>