Kategorijos

Pranas Raščius

Pranas Raščius (1932 m. rugsėjo 24 d. Utenos apskrityje, Užpalių valsčiuje, Linskio kaime, Peldiškių vienkiemyje – 1987 m. liepos 21 d. Vilniuje) – poetas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

Biografija

Mokėsi Užpaliuose, 1951 m. baigė Svėdasų vidurinę mokyklą, 1956 m. – LŽŪA Hidromelioracijos fakultetą (dab. Lietuvos žemės ūkio universitetas).

1955–1987 m. dirbo „Tiesos“, „Literatūros ir meno“, „Šluotos“, „Pergalės“ redakcijose. Su V. Grivicku parašė libretą B. Gorbulskio satyrinei operai „Frank Kruk“, su Č. Valadka – V. Telksnio operetei „Girnų muziejus“. Kompozitoriai V. Telksnys, A. Makačinas ir kt. sukūrė melodijas jo žodžiams.

Kūryba

Išleido įvairiažanrės satyrinės poezijos rinkinius:

„Pirštai tarp durų“ (1966)
„Slegiam sūrį…“ (1969)
„Trauklapiai“ (1974)
„Musę per pusę!“ (1978)
„Valio ir amen!“ (1983)

Epigramų ir pasakėčių pašaipos objektas – prisitaikėlis, karjeristas, miesčionis.

Lyrinių eilėraščių rinkinius:

„Miško šulinys“ (1972)
„Kokia dangaus spalva“ (1977)
„Gimtinė“ (1980)
„Žemėje prie mėlyno dangaus“ (1982)
„Tu, mano žibury…“ (1986)

Lyriniuose eilėraščiuose kalbama apie gamtą, tėviškę, istoriją. Lyrika artima dainiškajai tradicijai, joje daug stereotipinių kaimiškosios kultūros vaizdų.

Parašė eiliuotų sakmių, kronikų, operečių libretų, eilėraščių vaikams:

„Takeliu su žiogeliu“ (1988)
„Sakmės, peizažai ir…“ (1988)



Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>