Kategorijos

Valentinas Baltrūnas

Valentinas Baltrūnas (g. 1947 m. spalio 20 d. Grinkiškyje Radviliškio raj.) – geologas, Trakų rajono politinis ir visuomenės veikėjas.

Biografija

Tėvas rašytojas Aleksas Baltrūnas. 1965 m. baigė Vilniaus Antano Vienuolio vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus universiteto Gamtos fakultetą. 1970 m. įgijo geologinės nuotraukos ir naudingųjų iškasenų paieškų specialisto diplomą. 1973 m. įstojo į neakivaizdinę aspirantūrą Geologijos institute ir 1977 m. apgynė kandidatinę disertaciją. 1998 m. fizinių mokslų geologijos krypties habilituotas daktaras.

1970 m. pagal paskyrimą pradėjo dirbti Geologijos valdybos Kompleksinėje geologinėje ekspedicijoje geologu, vėliau vyresniuoju geologu. 1980 m. Geologijos institute pradėjo gręžinių kerno revizijos ir riedulių mokslinės ekspozicijos kūrimo darbus. 1988 m. pradėjo vadovauti ekogeologijos skyriui institute. 1991-2001 m. Geologijos instituto direktorius, nuo 2001 m. Geologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, instituto Tarybos pirmininkas. 1993-1994 m. dar vadovavo ir instituto kvartero geologijos ir naudingųjų iškasenų skyriui, 1996-2000 m. buvo valstybinės mokslo programos „Lietuvos Žemės gelmių raida ir jų išteklių kitimo prognozė“ („Litosfera“) tarybos pirmininkas.

Tarptautinės kvartero tyrimų asociacijos (INQUA) Lietuvos komiteto, Europos asociacijos geologinio paveldo išsaugojimo (ProGEO) Lietuvos komiteto, mokslinių žurnalų „Geologija“, „Litosfera“ ir „Aplinkos inžinerija“ redkolegijų, LR Aplinkos ministerijos Patarėjų tarybos, Lietuvos geologijos tarnybos geologijos tarybos, Vilniaus gamtos apsaugos draugijos valdybos, Lietuvos gamtos draugijos valdybos bei Lietuvos mokslininkų ir geologų sąjungų, Žaliųjų judėjimo narys. Nuo 1999 m. Gamtosaugos politikos klubo pirmininko pavaduotojas.

1990-1995 m. Trakų rajono tarybos deputatas.

Kūryba

Apie 80 mokslinių ir tiek pat mokslo populiarinimo publikacijų bei dviejų mokslo populiarinimo knygelių („Nešė velnias akmenį” su A. Šliaupa ir „Ant geologinio pamato gyvenant”) autorius. Monografijos „Pleistoceno stratigrafija ir koreliacija“ (1995 m.) autorius, o taip pat kolektyvinių monografijų „Ar tikrai Raigardas prasmego?“ (2001 m.) ir „Akmens amžius Pietų Lietuvoje“ (2001 m.), “Gamta kaip kultūros šaltinis” (2003 m.) sudarytojas ir bendraautoris.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>