Kategorijos

Vincas Paukštys

Vincas Paukštys (tikroji pavardė Čibiras, 1880 m. lapkričio 6 d. Senajame Daugėliškyje, Daugėliškio valsčius, Švenčionių apskritis – 1956 m. kovo 2 d. Majamyje) – lietuvių rašytojas, spaudos darbuotojas, visuomenės ir politinis veikėjas.

Biografija

1896 m. atvykęs uždarbiauti į Liepoją, dirbo darbininku uoste. Dalyvavo lietuvių socialdemokratų veikloje. 1905–1907 m. revoliucijos dalyvis. 1905 m. areštuotas, 8 mėn. kalintas Švenčionių ir Lukiškių kalėjimuose. Paleistas dirbo Liepojos jūreivystės mokykloje raštvedžiu, daugeliui persekiojamųjų už politinę veiklą padėjo įsigyti dokumentus ir išvykti į užsienį.

1906 m. buvo įstojęs į Rusijos socialdemokratų darbininkų partiją, ten pasirinko Paukščio slapyvardį, kuris vėliau tapo pavarde. Policijai susekus, 1908 m. suimtas, 8 mėn. kalintas Liepojos kalėjime, paleistas už užstatą, advokatui Augustinui Janulaičiui padedant, emigravo į Didžiąją Britaniją, dirbo laikraščio „Rankpelnis“ redakcijoje.

Nuo 1911 m. gyveno JAV, Bostone, 1911–1924 m. dirbo laikraščio „Keleivis“ redakcijoje. 1913 m. išrinktas Amerikos lietuvių socialistų sąjungos pirmininku. 1914 m. dirbo laikraščio „Laisvė“ redakcijoje Brukline, 1917–1929 m. – laikraščio vyr. redaktorius.

1919 m. – JAV komunistų partijos narys, vėliau – Amerikos lietuvių socialistų sąjungos (ALSS) narys. 1931–1936 m. dirbo Amerikos darbininkų literatūros draugijos iždininku.

Be žurnalistinio darbo, aktyviai reiškėsi teatro mėgėjų vaidinimuose. Parašė ir išvertė grožinės literatūros kūrinių.

Bibliografija

Meilės laipsniai jų išsivystyme, 1914 m.
Laiškai pasmerktųjų mirtin, 1914 m.
Šliselburgo bastilija, 1914 m.
Apie Rusijos politines partijas, 1924 m.
Ateities žiedo jaunuoliams skaitymai, 1924 m.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>