Kategorijos

Vladislovas Dembskis

Vladislovas Dembskis (1831 m. gegužės 19 d. Lepšiuose, Joniškio raj. – 1913 m. lapkričio 12 d. Scrantone, JAV, palaidotas Ginkūnuose prie Šiaulių) – vertėjas, publicistas, laisvamanis.

Biografija

Mokėsi Raseiniuose, Šiauliuose.1860 m. baigė Varnių kunigų seminariją, kunigavo Žemaitijoje – vikaravo Varniuose, Plungėje, Ylakiuose ir Kražiuose.

Aktyviai dalyvavo 1863 metų sukilime: iš sakyklos perskaitė sukilėlių manifestą ir pats išėjo į sukilimą, Robako slapyvardžiu stojo į Banevičiaus ir Šimkevičiaus sukilėlių būrį, buvo būrio kapelionas, vėliau persikėlė į Stanevičiaus (Pisarskio) būrį ir su Bagdanavičiaus vyrais Varniuose dalyvavo mūšiuose, buvo sužeistas.

Po 1863 m. spalio pradžioje nesėkmingo sukilėliams mūšio ties Tryškiais pasitraukė į Klaipėdą, vėliau emigravo į Vokietiją, kunigavo Prancūzijoje, Šveicarijoje, nuo 1880 m. JAV lietuvių ir lenkų parapijose. 1892 m. apsigyveno pas J. Šliūpą, metė kunigystę. 1900–10 m. Lietuvių laisvamanių susivienijimo Amerikoje sekretorius.

1925 m. V. Dembskio palaikai perkelti į Ginkūnų laisvamanių kapines.

Kūryba

Bendradarbiavo laikraščiuose „Nauja gadynė“, Apšvieta, Garsas. Į lietuvių kalbą 1870 m. išvertė Hughes Felicité Robert de Lamennais Knygos teisybių.

V. Dembskis parašė darbų, propaguojančių materializmą ir ateizmą.

Bibliografija

Iš ko kyla melai ir visokios skriaudos žmonijoje (1899);
Kaip Maskolija persekioja Lietuvą (1900);
Imtynės varguolių su bagočiais (1900);
Ar vyskupas Valančius (Volončauskas) nebuvo viliugu lietuvystės? (1901);
Kankintojai ir kankintiniai už mokslą (1905);
Inkvizicija, arba Atpirkimas žmonių nuo šėtono (1909).

Literatūra

Jonas Šliūpas ir kt. Kunigas Vladislovas Dembskis. Jo gyvenimas, raštai ir darbai. – New York, 1916.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>