Kategorijos

Kas yra literatūra?

Literatūra (iš lot. littera – raidė) gali būti taikomas tiek pavieniams rašytiniams kūriniams, tiek ir apimant visus rašytinius viso pasaulio, tam tikros kultūros ar tam tikros epochos kūrinius. Kartais šis terminas gali būti naudojamas apibrėžiant grožinių kūrinių visumą arba atskirą kūrinių kuriuo nors klausimu aibę, pvz.: antikos literatūra, mokslinė literatūra, teisinė literatūra ir t.t.

Literatūra laikoma viena iš meno rūšių, tačiau literatūros kaip meno ribas apibrėžti taip pat yra sunku, nes ne visada aišku kam priskirti, pvz., filosofinius kūrinius, pjeses arba filmų scenarijus.

Literatūros, kaip ir kitų menų kūriniai skirstomi į tam tikras grupes – literatūros rūšis. Jau nuo antikos laikų samprotaujama apie tris pagrindines literatūros rūšis. Tai epika, lyrika ir drama. Šios rūšys viena nuo kitos skiriasi kalbinės raiškos, žmogaus vaizdavimo pobūdžiu. Epikoje vyrauja pasakojimas, jos žanrai: epas, esė, romanas, apysaka, apsakymas… tuo tarpu dramoje svarbiausią vaidmenį užima veiksmas. Jos žanrai – tragedija, komedija, tragikomedija, drama (siaurąją prasme)… Lyrika – jausmų ir minčių raiškos menas, jos žanrai – eilėraštis, sonetas, trioletas.

Literatūros rūšys

Literatūra gali būti grupuojama pagal įvairius kriterijus:

  • forma ir stilius;
  • literatūros epochos
  • kultūra ir autorių tautybė;
  • skaitytojai ir jų tikslai;
  • kalbiniai principai.

Rašytojai

Literatūros enciklopedijoje galite rasti daugybę rašytojų ir jų biografijų. Visi lietuvių rašytojai suskirstyti į subkategorijas pagal sritis, kuriose jie daugiausiai dirbo:

Aktoriai
Archeologai
Astrologai
Dailininkai
Dainininkai
Daktarai
Diplomatai
Dramaturgai
Filantropai
Filologai
Filosofai
Fotografai
Geologai
Grafikai
Gydytojai
Istorikai
Kartografai
Knygnešiai
Kritikai
Kunigai
Mokslininkai
Pedagogai
Poetai
Prozininkai
Publicistai
Režisieriai
Skulptoriai
Tapytojai
Vertėjai
Žurnalistai