Kategorijos

Jambas

Jambas (gr. íambos < iáptein – užpulti, apiberti žodžiais):

1. Antikinės eilėdaros dviskiemenė trijų morų pėda, kurios pirmas skiemuo trumpas, o antras ilgas (IA).
2. Silabotoninės eilėdaros dviskiemenė pėda, kurios pirmas skiemuo nekirčiuotas, o antras kirčiuotas (IA).

Jambodaktilis

Jambodaktilis – tai metroritminis vienetas, kuris būna arba jambinis, arba daktilinis.

Paprastai būna penkių skiemenų (kai kadencija moteriška) arba keturių (kai kadencija vyriška). Du jambodaktiliai sudaro vieną cezūrinę eilutę. Išsirutuliojo iš tautosakinių dainų ir silabinės eilėdaros.