Kategorijos

Albertas Zalatorius

Albertas Zalatorius (1932 m. lapkričio 13 d. – 1999 m. gruodžio 13 d.) – vienas garsiausių lietuvių literatūros tyrinėtojų ir kritikų, Sąjūdžio Seimo narys, išrinktas ir patvirtintas Sąjūdžio Steigiamajame suvažiavime 1988 m. spalio 23 d.

Biografija

Gimė Karveliuose, gyvenvietėje Ramygalos seniūnijoje. 1956 m. baigė Vilniaus universitete lituanistikos studijas. Tris dešimtmečius dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute. Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius, Pasaulio lituanistų bendrijos pirmininkas, Nacionalinės premijos laureatas. Literatūros kritikoje dalyvavo nuo 1966 m. Atmetė socialistinio realizmo normatyvines sąvokas. Yra vienas Lietuvių literatūros istorijos Lithuanian Literature (1997) autorių. Viešąjį literatūros žmogaus kelią pradėjo „Literatūros ir meno“ savaitraštyje XX a. septinto dešimtmečio viduryje. Sąjūdžio Vilniaus tarybos ir atkuriamojo Seimo tarybos narys.

Kūryba

A. Zalatorius radikaliai modernizavo lietuvių literatūros tyrinėjimo metodologiją, remdamasis R. Bartheso, J. Lotmano, A. J. Greimo idėjomis. Jis teigė, kad pagrindinis interpretacijos uždavinys – „ne paaiškinti, kodėl kūrinys yra toks, o atsakyti į klausimą, ką jis žmogui reiškia“. Kūrinio prasmė negali būti unifikuota kaip vienintelė, nes meninio kūrinio esmė neišsemiama, ir tik nuo kritiko erudicijos, dvasinio turtingumo ir estetinės savivokos priklauso, kokias prasmes jis atvers. Todėl neįmanoma sukurti universalios interpretacijos. Jo straipsniuose vyrauja ne apologetinis tonas, būdingas dvaro kritikai, o skeptiška abejonė, ironiškas pasišaipymas iš „pateptųjų“, ginčas su mąstymo standartais. Zalatorius įtvirtino kritikos rašiniuose individualų kalbėjimą ir išdidų laisvės teigimą. Jis įtakingai orientavo kūrybą į tikrąsias būties ir meno vertybes, nepriklausomas nuo esamo režimo.

Bibliografija

Lietuvių tarybinė novelė (1969)
„Už saulę gražesnis“ : Lietuvių ikitarybinė novelė (1978)
„Žalias laiko vingis“ : Lietuvių tarybinė novelė (1981)
„Trys psichiatrai pienių lauke“ : Lietuvių egzodo novelė (1995)
Šatrijos Raganos kūrinių dvitomį (1969)
A. Vaičiulaičio rinktinė „Tavo veido šviesa“ (1989)
V. Krėvės „Bolševikų invazija“ ir „liaudies vyriausybė“ (1992)
„Miglose“ (1993)
P. Tarulio „Gyvas stebuklas“ (1993)
P. Vaičaičio „Raštai“ (1996).

Parašė:

„Jonas Biliūnas: medžiaga lektoriui rašytojo 100-osioms gimimo metinėms“ / Albertas Zalatorius. – Vilnius : Žinija, 1979.

Monografijos:

Lietuvių apsakymo raida ir poetika / Albertas Zalatorius. – Vilnius : Vaga, 1971.
XX amžiaus lietuvių novelė (iki 1940 m.): semantinis aspektas / Albertas Zalatorius. – Vilnius : Vaga, 1980.
Vincas Krėvė: nebaigta monografija / Albertas Zalatorius. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003.

Kritikos knygos:

Prozos gyvybė ir negalia: [straipsnių rinkinys] / Albertas Zalatorius. – Vilnius : Vaga, 1988. – 366, [1] p.
Literatūra ir laisvė: kritika, esė, pokalbiai / Albertas Zalatorius. – Vilnius : Baltos lankos, 1998. – 466 p.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>