Kategorijos

Paulius Jurkus

Paulius Jurkus (slapyvardis A. Džiugėnas 1916 m. liepos 29 d. Žemaičių Kalvarija, Alsėdžių valsčius – 2004 m. balandžio 9 d. Niujorkas) – Lietuvos rašytojas, žurnalistas, beletristas, redaktorius, meno kritikas, dailininkas, visuomenės ir kultūros veikėjas.

Biografija

1932 m. baigė Sedos progimnaziją, 1936 m. – Telšių gimnaziją, 1936–1940 Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-Filosofijos fakultete studijavo filosofiją. 1943 Vilniaus universitete parašęs diplominį darbą „Impresionizmas ir Vaičiulaičio Valentina“ baigė lietuvių kalbą ir literatūrą.

1943 m. mokytojavo VI gimnazijoje Kaune, 1944 paskirtas Telšių žurnalo „Žemaičių žemė“ korespondentu, artėjant frontui pasitraukė į Vakarus. 1946–1948 m. Popiežiaus misijos tautinio lietuvių delegato įstaigos sekretorius. 1949 žurnalo „Aidai“ leidėjas (su P. Gaučiu), žurnalo „Ateitis“ redaktorius Vokietijoje. 1950 persikėlė į JAV. 1951–1955 m. ir 1958–1960 m. žurnalo „Ateitis“ redaktorius. 1951–1993 m. dirbo laikraštyje „Darbininkas“. 1988–1998 m. Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas.

Kūryba

Besimokydamas Telšių gimnazijoje kūrė dekoracijas moksleiviškiems vaidinimams, piešė afišas ir programas. Kartu su bendraminčiais literatais įkūrė laikraštėlį „Šešios žaros“, kuriame aktyviai bendradarbiavo. Nuo 1937 m. bendradarbiavo spaudoje, spausdindamas savo kūrybą, rašydamas straipsnius meno, literatūros temomis. Debiutavo neoromantinės nuotaikos eilėraščiais ir ilgesingos lyrikos persmelktomis novelėmis žurnaluose „Ateitis“, „Studentų dienos“, „Naujoji Romuva“, „Naujoji Lietuva“. Kartu su kitais rašytojais priklausė Žemaičių rašytojų sambūriui, dalyvavo literatūros vakaruose, skaitė savo kūrybą. Jo artimas draugas buvo Vytautas Mačernis.

Novelėse vyrauja romantiniai Lietuvos praeities ir tautinio atgimimo, pasakų ir legendų motyvai. Romane „Smilgaičių akvarelė“ vaizduojama Žemaitijos bažnytkaimio kasdienybė. Parašė padavimų apie Vilniaus praeitį, tautosakinę poemą „Juodvarniai“, eilėraščių. Kūrybai būdingas realizmas, romantinių ir fantastinių elementų derinimas, poetinis pakilumas, humoras. Parašė dailės ir literatūros kritikos straipsnių, apipavidalino ir iliustravo apie 100 knygų, sukūrė tapybos ir grafikos kūrinių.

Bibliografija

Namų ugnis, eilėraščiai, 1945
Pavasaris prie Varduvos, novelės, 1954 m.
Smilgaičių akvarelė, romanas, 1957 m.
Ant Vilnelės tilto, padavimai, 1968
Kai Vilniaus liepos žydi, padavimai, 1985 m.
Juodvarniai, poema, 1975 m.
Klevai prie vartų, eilėraščiai, 1993 m.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>