Kategorijos

Jonas Žilius-Jonila

Jonas Žilius-Jonila (Žilinskas) 1870 m. spalio 18 d. Jurkšuose, Paežerių valsčius – 1932 m. kovo 2 d. Smiltynėje, palaidotas Kopgalio kapinėse) – Lietuvos rašytojas, kunigas, redaktorius, valstybės veikėjas. [Daugiau…]

Nikodemas Švogžlys-Milžinas

Nikodemas Švogžlys-Milžinas (1899 m. kovo 29 d. Trėbučiuose, Švenčionių raj. – 1985 m. sausio 20 d.) – Romos katalikų kunigas, rašytojas, kraštotyrininkas. [Daugiau…]

Antanas Šmulkštys

Antanas Šmulkštys (slapyvardis Paperonis, 1886 m. vasario 16 d. Gudiškių kaime, dab. Marijampolės savivaldybė – 1951 m. gruodžio 27 d. Kaune) – Romos katalikų kunigas, lietuvių rašytojas ir vertėjas, politikas. [Daugiau…]

Stanislovas Čerskis

Stanislovas Čerskis (1777 m. spalio 10 d. Latgaloje, Latvija – 1833 m. balandžio 30 d. Varniuose) – SJ, Lietuvos kunigas, grafikas, vertėjas, kultūrininkas. [Daugiau…]

Stasys Yla

Stasys Yla (1908 m. sausio 5 d. Luciūnai, Kurklių valsčius – 1983 m. kovo 24 d. Čikaga) – Lietuvos kunigas, rašytojas, Lietuvos katalikų mokslų akademijos akademikas. [Daugiau…]

Pranas Vaseris

Pranas Vaseris (1915 m. balandžio 1 d., senu stiliumi – kovo 19 d.; Igariai, Mosėdžio valsčius, Kretingos apskritis – 1987 m. rugsėjo 29 d. Melburnas, Australija) – Lietuvos redaktorius, kunigas, rašytojas, Australijos lietuvių visuomenės veikėjas. [Daugiau…]

Motiejus Valančius

Motiejus Valančius (1801 m. vasario 16 d. – 1875 m. gegužės 17 d.) – lietuvių grožinės prozos pradininkas, Žemaičių vyskupas (1849-1875 m.). M. Valančius padėjo pagrindus aukštesnio meninio lygio lietuvių realistinei prozai, kuri paskutiniajame XIX a. dešimtmetyje užėmė pirmaujančią vietą lietuvių literatūroje. [Daugiau…]

Juozas Tumas-Vaižgantas

Juozas Tumas-Vaižgantas (1869 m. rugsėjo 20 d. Maleišiuose, Svėdasų valsčius – 1933 m. balandžio 29 d. Kaune) – Lietuvos rašytojas, spaudos darbuotojas, literatūros istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas, kunigas. [Daugiau…]

Kazimieras Pakalniškis

Kazimieras Pakalniškis – Dėdė Atanazas (1866 m. vasario 22 d., senuoju stiliumi vasario 10 d. Gedgaudžiuose, Salantų valsčius – 1933 m. liepos 1 d. Raudėnuose, Šiaulių apskritis. Palaidotas Raudėnų kapinėse.) – Lietuvos kunigas, publicistas, rašytojas, redaktorius, blaivybės propaguotojas. [Daugiau…]

Petras Maželis

Petras Maželis (1894 m. rugsėjo 21 d. Cipriškis, Obelių valsčius – 1966 m. gegužės 21 d. Telšiai, palaidotas Telšių katedroje) – Lietuvos vyskupas, rašytojas. [Daugiau…]

Julijonas Lindė-Dobilas

Julijonas Lindė-Dobilas (1872 m. lapkričio 15 d. Dovydai, Joniškėlio valsčius – 1934 m. gruodžio 2 d. Panevėžys) – Lietuvos rašytojas, kunigas, pedagogas. [Daugiau…]

Juozapas Lideikis

Juozapas Lideikis (1858 m. gruodžio 12 d. Gruzdžiuose – 1898 m. rugsėjo 27 d. Suginčiuose) – kunigas, poetas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas. [Daugiau…]

Kazimieras Kojelavičius-Vijūkas

Kazimieras Kojelavičius-Vijūkas (1617 m. birželio 24 d. Kaunas – 1674 m. lapkričio 2 d. Polockas) – SJ, Lietuvos kunigas, literatas. [Daugiau…]

Petras Kojelavičius-Vijūkas

Petras Kojelavičius-Vijūkas (1622 m. Kaunas – 1654 m. birželio 12 d. Vilnius) – SJ, Lietuvos kunigas, rašytojas. [Daugiau…]

Mykolas Vaitkus

Mykolas Vaitkus (1883 m. spalio 27 d. Gargždai – 1973 m. gegužės 20 d. Providensas, JAV) – Lietuvos rašytojas, kunigas, žurnalistas, redaktorius. [Daugiau…]