Kategorijos

Antanas Šmulkštys

Antanas Šmulkštys (slapyvardis Paperonis, 1886 m. vasario 16 d. Gudiškių kaime, dab. Marijampolės savivaldybė – 1951 m. gruodžio 27 d. Kaune) – Romos katalikų kunigas, lietuvių rašytojas ir vertėjas, politikas.

Biografija

Nuo 1897 m. mokėsi Marijampolės gimnazijoje, vėliau studijavo Seinų kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1909 m. vasario 22 d. 1914 m. baigė Peterburgo dvasinę akademiją, vikaravo Virbalyje ir kitose Seinų vyskupijos parapijose. 1917 m. dalyvavo Vilniaus konferencijoje, išrinkusioje Lietuvos Tarybą, kuri paskelbė šalies Nepriklausomybę. Nuo 1917 m. pabaigos dėstė tikybą Marijampolės mokytojų kursuose, vėliau Marijampolės „Žiburio“ gimnazijoje. 1920 m. krikščionių demokratų sąrašu išrinktas į Steigiamąjį Seimą, vėliau ir į kitus seimus. 1923 m. redagavo laikraštį „Laisvė“.

Bibliografija

„Nevystantis vainikas“ (1907);
„Tiketė“ (1910);
„Lietuvos istorija“ (1910);
„Žalgiris“ (1911);
„Ponas ir mužikas“ (1910);
„Laimingas rytojus“ (1911);
„Rytojaus diena“ (1918);
„Eilių rinkinys“ (1921);
„Dieviškoji kova“ (1908, vertimas iš lenkų kalbos);
„Kas yra atlaidai ir kaip jais naudotis“ (1909);
„Be nieko“ (1909, vertimas iš lenkų kalbos);
„Šv. Pranciškaus Saleziečio dvasia“ (1909, vertimas iš lenkų kalbos);
„Tikėk“ (1910);
“Pasakų atošvaitos” (1993).Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>