Kategorijos

Žvilgsniai

Žvilgsniai – tai neperiodinis kultūros žurnalas, ėjęs 1946–1948 metais Vokietijoje – Wiesbadeno ir Kasselio stovyklose. Pasirodė 4 rotatoriumi spausdinti numeriai. Rengė ir leido Jonas Mekas (redaktorius), Adolfas Mekas, Algirdas Landsbergis ir Leonas Lėtas. Žvilgsnių rengėjai avangardine maniera maištavo prieš lietuvių literatūrinės kūrybos saviizoliaciją, kultūrinio atsilikimo konservavimą, Vakarų modernizmo bei naujovių baimę. Jie kvietė burtis ne kultūros tęstinumo ar tradicijų neliečiamybei išsaugoti, o keisti jų formą, „rašyti kitaip“, ieškojo paralelių tarp prarastosios Vakarų kartos nuotaikų ir lietuvių literatūros proceso, neišgyvenusio srovinės brandos.

Žingsniai

Žingsniai – kultūros žurnalas, leistas 1946–1948 metais Flensburge (Vokietija). Redagavo P. Būtėnas. Išėjo 15 numerių.

Židinys

Židinys – literatūros, mokslo, visuomenės ir akademinio gyvenimo mėnesinis žurnalas, ėjęs 1924-1940 m. Kaune. Oficialus leidėjas Vincas Mykolaitis-Putinas, nuo 1932 m. – Jonas Grinius. Spausdino straipsnius filosofijos, kultūros, religijos, mokslo, istorijos, psichologijos, literatūrologijos, estetikos ir kitais klausimais. Skelbė politikos, meno, dailės, visuomeninio gyvenimo apžvalgas, grožinės literatūros kūrinius.

Žibintas

Žibintas – mėnesinis jaunimo žurnalas, leistas 1945-1947 m. Celėje, Lertėje, Ceste bei Grevene, Vakarų Vokietijos karo pabėgėlių stovyklose ir religinis kultūros žurnalas, leistas 1955-1957 m. Bradforde, Anglijoje. Leido ir redagavo kunigas Jonas Kuzmickis-Gailius. Vokietijoje išleisti 9 numeriai, o Bradforde – 18 numerių.

Visuomenė

Visuomenė – mėnesinis visuomenės, mokslo ir literatūros žurnalas, ėjęs 1910-1911 m. Vilniuje. Leido Lietuvos socialdemokratų partija ir Alina-Ona Paulauskytė. Išėjo 20 numerių. Rašė apie visuomenės socialinius, kultūros reiškinius, ragino aktyviau dalyvauti visuomenės veikloje. Paskelbė straipsnių iš literatūros ir kritikos istorijos.

Viltis

Viltis – mokslo, kultūros ir politikos žurnalas, leistas 1949 metais Pfullingene (Vokietija). Išėjo 1 numeris. Redagavo B. Gaidžiūnas.

Vilnius

Vilnius – Lietuvos rašytojų sąjungos dvimėnesis žurnalas, leidžiamas nuo 1978 m. liepos-rugpjūčio mėn. Vilniuje rusų kalba, nuo 1994 m. gruodžio mėn. ir anglų kalba. Iki 1989 m. rugpjūčio mėn. vadinosi „Litva literaturnaja“ (Literatūrinė Lietuva). Spausdina lietuvių ir Lietuvos rusų rašytojų kūrinius, literatūros kritikos straipsnius, supažindina rusų kalba skaitančius žmones su lietuvių literatūra, svarbiausiais Lietuvos visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo momentais, jos istorijos ištakomis.

Veja

Veja – iliustruotas literatūros ir meno žurnalas, ėjęs 1919–1920 metais Kaune. Išėjo 3 numeriai.

Varpas

Varpas – literatūros, politikos ir mokslo mėnesinis laikraštis, ėjęs nuo 1889 m. sausio mėn. iki 1906 m. Tilžėje ir Ragainėje. [Daugiau…]

Varpai

Varpai – iliustruotas literatūrinis-publicistinis almanachas, leistas 1943-1944 m. ir leidžiamas nuo 1989 m. Šiauliuose. 1943 m. almanachas įkurtas A. J. Greimo iniciatyva. Leido Šiaulių apygardos lietuvių meno ir mokslo centras, redagavo rašytojas Kazys Jankauskas. Nuo 1989 m. atkurtame almanache spausdinami originalūs literatūros, meno, kultūros bei publicistikos kūriniai.

Vaivorykštė

Vaivorykštė – pirmasis lietuvių literatūros žurnalas, ėjęs 1913-1914 m. Vilniuje. Leido Jonas Rinkevičius. Išėjo 5 knygos. Paskelbė lietuvių rašytojų kūrinių, straipsnių literatūros, meno, teatro, kultūros klausimais, išspausdino atsiminimų, literatūros studiją, kritikos straipsnių.

Vairas

Vairas – literatūros, dailės, mokslo, visuomenės ir politikos laikraštis, iliustruotas žurnalas, leistas 1914-1915 m. Vilniuje, 1923-1924 m., 1929-1940 m. Kaune. Tautininkų leidinys svarstė teorinius filosofijos, mokslo, kultūros, literatūros ir kt. klausimus, nagrinėjo Lietuvos politinio, ekonominio, socialinio gyvenimo problemas, spausdino lietuvių ir užsienio rašytojų kūrinius.

Vagos

Vagos – mėnesinis kultūros žurnalas, leistas 1946-1947 m. Uchtėje, Vakarų Vokietijos karo pabėgėlių stovykloje. Žurnalą redagavo V. Druskis. Išleisti 6 rotatoriumi spausdinti numeriai.

Tremties metai

Tremties metai – metraštis, išleistas 1947 metais Tübingene (Vokietija) 400 metų lietuviškos knygos sukakčiai paminėti. Redagavo B. Brazdžionis. Poezijos, beletristikos, draminės kūrybos, straipsnių jame paskelbė 70 egzodo rašytojų. Metraštyje pateikiamos autorių biografijos, įdėta lietuvių dailininkų darbų reprodukcijų.

Trečias frontas

Trečias frontas – literatūros žurnalas, leistas 1930–1931 m. Kaune. Išėjo 5 numeriai. Žurnalas atstovavo antifašistinės krypties literatūros grupuotei „Trečiafrontininkai”. Trečiasis frontas sulaukė plataus visuomeninio dėmesio ir turėjo įtakos tolesnei pažangiosios lietuvių literatūros raidai.