Kategorijos

Pranciškus Žadeikis

Pranciškus Žadeikis (1869 m. spalio 23 d. Parešketyje, Varnių valsčius – 1933 m. gruodžio 6 d. Skuode, palaidotas Narvydžių kapinėse, Skuodo raj.) – Lietuvos kunigas, garbės kanauninkas, Skuodo dekanas, rašytojas, vertėjas. [Daugiau…]

Antanas Šmulkštys

Antanas Šmulkštys (slapyvardis Paperonis, 1886 m. vasario 16 d. Gudiškių kaime, dab. Marijampolės savivaldybė – 1951 m. gruodžio 27 d. Kaune) – Romos katalikų kunigas, lietuvių rašytojas ir vertėjas, politikas. [Daugiau…]

Vladas Šimkus

Vladas Šimkus (1936 m. spalio 15 d. – 2004 m. rugsėjo 6 d.) – Lietuvos rašytojas, vertėjas. [Daugiau…]

Rapolas Šaltenis

Rapolas Šaltenis (1908 m. spalio 24 d. Klevėnuose, Anykščių raj.– 2007 m. spalio 12 d. Utenoje) – literatūros tyrinėtojas, vertėjas, Lietuvos nusipelnęs mokytojas, Utenos miesto Garbės pilietis. [Daugiau…]

Danutė Čiurlionytė-Zubovienė

Danutė Čiurlionytė-Zubovienė (1910 m. birželio 12 d. Petrovčizna prie Minsko – 1995 m. vasario 27 d. Kaune) – Lietuvos rašytoja, vertėja. [Daugiau…]

Teodoras Četrauskas

Teodoras Četrauskas (g. 1944 m. gegužės 7 d. Čiobiškyje, dab. Širvintų raj.) – lietuvių rašytojas ir vertėjas. [Daugiau…]

Stanislovas Čerskis

Stanislovas Čerskis (1777 m. spalio 10 d. Latgaloje, Latvija – 1833 m. balandžio 30 d. Varniuose) – SJ, Lietuvos kunigas, grafikas, vertėjas, kultūrininkas. [Daugiau…]

Tomas Venclova

Tomas Venclova (g. 1937 m. rugsėjo 11 d. Klaipėdoje) – poetas, publicistas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas, Jeilio universiteto profesorius. 1960 m. baigė Vilniaus Universitetą (lituanistiką). 1975 m. įstojo į Lietuvos Helsinkio grupę. 1977 m. išvyko į JAV. Už “veiksmus, nesuderinamus su SSSR piliečio vardu”, tais pačiais metais jam buvo atimta sovietų pilietybė. Gavęs politinį prieglobstį JAV, dirbo universitetuose, 1985 gavo filosofijos daktaro (Ph. D.) laipsnį. Specialybė – rusų ir lenkų literatūros, taip pat yra dėstęs lietuvių kalbą ir literatūrą. [Daugiau…]

Antanas Venclova

Antanas Venclova (1906 m. sausio 7 d. Trempiniuose, Liubavo valsčius – 1971 m. birželio 28 d. Vilniuje) – Lietuvos poetas, prozininkas, literatūros kritikas, vertėjas, sovietinis visuomenės ir politikos veikėjas. [Daugiau…]

Rimantas Vanagas

Rimantas Vanagas (g. 1948 m. spalio 10 d. Pesliai, Anykščių rajonas) – Lietuvos rašytojas, žurnalistas, redaktorius, vertėjas. [Daugiau…]

Antanas Valaitis

Antanas Valaitis (1890 m. liepos 13 d. Pavaitupiai, Griškabūdžio valsčius – 1946 m. Karaganda) – Lietuvos pedagogas, kultūros istorikas, rašytojas, vertėjas. [Daugiau…]

Antanas Vaičiulaitis

Antanas Vaičiulaitis (1906 m. birželio 23 d. Didžiuosiuose Šelviuose, Vilkaviškio valsčius – 1992 m. liepos 22 d. Vašingtone, JAV) – Lietuvos diplomatas, rašytojas, vertėjas. [Daugiau…]

Jurgis Talmantas

Jurgis Talmantas (1894 m. spalio 18 d. Stančaičiuose, Endriejavo valsčius – 1955 m. rugpjūčio 18 d. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse) – pedagogas, kalbininkas, vertėjas, vadovėlių autorius. [Daugiau…]

Petras Skodžius

Petras Skodžius (1927 m. gruodžio 26 d. Kupreliškyje, Biržų apskritis – 2009 m. gegužės 9 d. Biržuose) – Lietuvos rašytojas, žurnalistas, vertėjas, visuomenės veikėjas, Biržų garbės pilietis. [Daugiau…]

Vytenis Rožukas

Vytenis Rožukas (g. 1951 m. spalio 8 d. Kaune) – Lietuvos prozininkas, vertėjas. [Daugiau…]