Kategorijos

Tomas Venclova

Tomas Venclova (g. 1937 m. rugsėjo 11 d. Klaipėdoje) – poetas, publicistas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas, Jeilio universiteto profesorius. 1960 m. baigė Vilniaus Universitetą (lituanistiką). 1975 m. įstojo į Lietuvos Helsinkio grupę. 1977 m. išvyko į JAV. Už “veiksmus, nesuderinamus su SSSR piliečio vardu”, tais pačiais metais jam buvo atimta sovietų pilietybė. Gavęs politinį prieglobstį JAV, dirbo universitetuose, 1985 gavo filosofijos daktaro (Ph. D.) laipsnį. Specialybė – rusų ir lenkų literatūros, taip pat yra dėstęs lietuvių kalbą ir literatūrą.

Bibliografija

Už kūrybinius nuopelnus T. Venclova apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (1995), Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi (1999), Nacionaline kultūros ir meno premija (2000), Šv. Kristoforo statulėle (2002), Poetinio Druskininkų rudens Jotvingių premija (2005).

Poezija

Tomo Venclovos eilėraščio poetinė kalba disciplinuota. Poetas laikosi daugelio klasikinės poezijos normų – ritmo, rimo, metro. Pasaulį lyrinis subjektas tarsi stebi iš šalies ir jį komentuoja. Poetas dažnai atsigręžia į pasaulinę literatūros ir kultūros tradiciją. Taip pat poetui rūpima problema – laiko tėkmė, istorija ir jos poveikis žmogui. Jo kūryboje yra ir pilietinių, net politinių eilėraščių, ir meilės lyrikos. Emigracijoje rašytuose eilėraščiuose dažna tremties, kaip išbandymo, atskleidžiančio žmogaus būties esmę, tema.

Leidiniai

Raketos, planetos ir mes. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962.
Golemas, arba dirbtinis žmogus: pokalbiai apie kibernetiką. Vilnius, 1965.
Kalbos ženklas: eilėraščiai. Vilnius: Vaga, 1972.
Lietuva pasaulyje: publicistika. Chicago: Akad. skautijos leidykla, 1981.
Tekstai apie tekstus. Chicago: Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1985.
Tankėjanti šviesa: eilėraščiai. Chicago: AM&M Publications, 1990.
Pašnekesys žiemą: eilėraščiai ir vertimai. Vilnius: Vaga, 1991.
Vilties formos: eseistika ir publicistika. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1991.
Reginys iš alėjos: eilėraščiai. Vilnius: Baltos lankos, 1998.
Rinktinė. Vilnius: Baltos lankos, 1999. 173 p.
Manau, kad… Pokalbiai su Tomu Venclova. Vilnius: Baltos lankos, 2000. 200 p.
Ligi Lietuvos 10 000 kilometrų. Vilnius: Baltos lankos, 2003. 236 p.
Sankirta. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Vilniaus vardai. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2006. 333 p.
Aleksander Wat: life and art of an iconoclast. New Haven: Yale University Press, 1996.
Winter Dialogue. Northwestern University Press, 1997.
Forms of Hope: Essays. The Sheep Meadow Press, 1999.
The Junction. Bloodaxe Books, 2008.
Gespräch im Winter: Gedichte. Suhrkamp, 2007.
Aleksander Wat. Obrazoburca. Przeł. J. Goślicki. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1997.
Rozmowa w zimie. Warszawa: Zeszyty Literackie, 2001.
Eseje. Publicystyka. Pogranicze, 2001.
Niezniszczalny rytm — eseje o literaturze. Pogranicze, 2002. ISBN 83-86872-39-X.
Неустойчивое равновесие: восемь русских поэтических текстов. New Haven: YCIAS, 1986.
Собеседники на пиру. Статьи о русской литературе. Vilnius: Baltos lankos, 1997.
Свобода и правда. Москва: Прогресс, 1999.
Гранёный воздух. Стихотворения. Москва: ОГИ, Дом Юргиса Балтрушайтиса, 2002.
Статьи о Бродском. Москва: Baltrus, Новое издательство, 2005. 176 с.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>