Kategorijos

Sigitas Geda

Sigitas Zigmas Geda (g. 1943 m. vasario 4 d. Paterų kaime, Lazdijų r. – 2008 m. gruodžio 12 d. Vilniuje) – poetas, dramaturgas, kritikas, vertėjas, eseistas.

Biografija

Gyveno Vilniuje. S. Gedos nuopelnai Lietuvai įvertinti Gedimino ordinu, Nacionaline kultūros ir meno premija, premija už geriausią 2001-ųjų knygą.

Poetas 1966 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. Kurį laiką dirbo redaktoriumi savaitraštyje „Kalba Vilnius“ ir žurnale „Mūsų gamta“, tačiau dėl politinių pažiūrų aktyvumo buvo atleistas. S. Geda debiutavo eilėraščių knyga „Pėdos“ (1966 m.). Nuo 1967 m. S. Geda buvo Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Prasidėjus „perestroikai“, už eilėraščių rinkinį „Varnėnas po mėnuliu“ 1985 m. gavo Valstybės premiją.

1995 m. jam paskirta Nacionalinė kultūros ir meno premija už poezijos knygas „Septynių vasarų giesmės“ ir „Babilono atstatymas“. 1998 m. apdovanotas Gedimino ordinu, tais pačiais metais paskirta Baltijos Asamblėjos premija. 2002 m. paskirta Lietuvos rašytojų sąjungos premija už geriausią 2001-ųjų knygą.

1988–1990 m. dirbo Lietuvos rašytojų sąjungos sekretoriumi, aktyvus Sąjūdžio narys, Lietuvos Seimo narys[reikalingas šaltinis]. Dirbo kultūros savaitraščio „Šiaurės Atėnai“ Literatūros skyriaus redaktoriumi.

2007 m. S. Geda stojo prieš teismą apkaltintas dukters sužeidimu.

Palaidotas Antakalnio kapinėse.

Kūryba

S. Gedos poezijoje jaučiamas nuolatinis ryšys tarp to, kas buvo dar priešistorėje, ir šiandienos; ieškoma universalios mitinės atminties, supinamos senosios lietuvių literatūros, Rytų poezijos, Viduramžių dailės, Biblijos, senųjų kultūrų mitologijos. Žemė, kosmosas ir žmogus suvokiami kaip lygiaverčiai partneriai, giedama giesmė gyvybei. Kalbėdamas apie nuolatinį pasaulio atsinaujinimą lyrinis subjektas pats nuolat keičiasi, persikūnija, tuo pačiu metu būna keliose laiko ir erdvės juostose: jam lygiai svarbu mitas, istorija ir asmeninė, kasdienė patirtis.

Bandydamas suvokti kalbos, atskirų žodžių ir reiškinių genezę Geda eksperimentuoja kalba, vartoja seksualines metaforas. Jam paklūsta pačios įvairiausios poetinės formos: klasikiniai ketureiliai, sonetai, rytietiški trieiliai. Poetas nuolat stebina skaitytojus išmone ir gaivalingumu.

Gedos esė apima viso gyvenimo įvairovę – nuo atsitiktinai sutiktų žmonių, užfiksuotų reiškinių iki platesnių kultūrinių apibendrinimų. Nevengiama atviro subjektyvumo, kontroversiškų teiginių.

S. Gedos eilėraščio poetinis laikas ir erdvė paneigia įprastinius realybės dėsnius. Lyrinis subjektas tekste reiškiasi labai įvairiai: jis gali būti įprastas kalbantysis, gali užsidėti paties autoriaus kaukę ir būti vadinamas jo pavarde, gali kalbėti kito žmogaus (pavyzdžiui, pranzūzų viduramžių poeto Fransua Vijono) vardu, gali būti ir poetinio pasakojimo veikėjas ir pasakotojas. Poetas mėgsta maišyti ir aukštąjį, ir žemąjį stilius: su šventumu susiję teiginiai susipina su buitine kalba, net piktžodžiavimu.

Viena svarbiausių S. Gedos kūrybos temų yra pasaulio gyvastingumas, gaivalingumas, nuolatinis atsinaujinimas ir nuostaba tokio pasaulio akivaizdoje. Dažnai eilėraštis tampa pradžios, ištakų (viso pasaulio, tautos, kalbos ar kokio nors daikto), netikėtų tarpusavio ryšių ieškojimu. S. Gedai apskritai svarbu etimologija, kilmė, jis mėgina rasti arba mistifikuoti (sukurti ir pateikti kaip tikrą) atskiro žodžio, gramatinės formos atsiradimo kelią. Neretai tarsi siekiama atkurti pirmykštį kalbos gausmą, žaidžiama kalbos garsais, derinamas žodis ir piešinys.

Bibliografija

Pėdos: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1966.
Strazdas: poema. – Vilnius: Vaga, 1967.
Panteistinė oratorija: libretas. 1970.
Užmigę žirgeliai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1970.
26 rudens ir vasaros giesmės: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1972.
Velnio nuotaka: scenarijus, 1974.
Mėnulio žiedai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1977.
Baltojo Nieko dainelės: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1977.
Paskutinės pagonių apeigos: libretas, 1978.
Marių paukštė: libretas, 1979.
Mėlynas autobusiukas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1980.
Dainuojantis ir šokantis mergaitės vieversėlis: 7 pjesių rinkinys. – Vilnius: Vaga, 1981.
Žydinti slyva Snaigyno ežere: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1981.
Meilė ir mirtis Veronoje: libretas, 1982.
Varnėnas po mėnuliu: eilėraščiai ir poemos. – Vilnius: Vaga, 1984.
Vasara su peliuku Miku: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1984.
Strazdas – žalias paukštis: libretas, 1984.
Mamutų tėvynė: eilėraščiai ir poemos. – Vilnius: Vaga, 1985.
Baltoji varnelė: eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1985.
Praniukas pramaniūgas: trumpi ir ilgi eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1986.
Kaulo Senis ant geležinio kalno: libretas, 1987.
Pasaulio medis: libretas, 1987.
Žalio gintaro vėriniai: eilių romanas. – Vilnius: Vaga, 1988.
Karalaitė ant svarstyklių: poemos ir eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1989.
Ežys ir Grigo ratai: žodžiai apie kitus. – Vilnius: Vaga, 1989.
Magiškas sanskrito ratas: libretas, 1989.
Strazdas – žalias paukštis: scenarijus, 1989.
Septynių vasarų giesmės: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1991.
Močiutės dainos: eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1991.
Babilono atstatymas : eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1994.
Eilėraščiai: eilėraščiai. – Vilnius: Baltos lankos, 1997.
Valkataujantis katinas: 101 eilėraštis vaikams. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.
Jotvingių mišios: eilėraščiai. – Vilnius: Andrena, 1997.
Gedimino valstybės fragmentas: eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1997.
Skrynelė dvasioms pagauti: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1998.
Man gražiausias klebonas – varnėnas: pokalbiai apie poeziją ir apie gyvenimą. – Vilnius: Vyturys, 1998.
Žydintys lubinai piliakalnių fone: septynių vasarų dienoraščiai. – Vilnius: Seimo leidykla, 1999. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės premija
Valkataujantis katinas : eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999.
Baltoji varnelė: eilėraščiai. 2-asis leidimas. – Vilnius: Alma littera, 2000.
Sokratas kalbasi su vėju : eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001.
Siužetą siūlau nušauti : esė rinkinys. – Vilnius: Baltos lankos, 2002.
Žiemos biopsija / Biopsy of winter : eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2002.
Po aštuoniolikos metų: atsisveikinimas su Jabaniškėmis : eilėraščiai. – Vilnius: Presvika, 2003.
Žiemos biopsija: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2002.
Adolėlio kalendoriai: dienoraščiai, gyvavaizdžiai, užrašai, tyrinėjimai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003.
Strazdelio dainos: vieno gyvenimo rinktinė. – Vilnius: Kronta, 2005.
Pelytė Sidabrytė: pasaka. – Vilnius: “Baltų lankų” leidyba, 2004.
Testamentas mažai mergaitei: kai kas mažiems, kai kas ir…: 75 eilėraščiai. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2006.
Poezija / Sigitas Geda. – Vilnius, 2006.
Aukso karietaitė: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Kronta, 2006.
Miegantis Teodendronas: senieji jotvingių eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006

Vertimai

Kornejus Čiukovskis. Painiava: poemėlė. – Vilnius: Vaga, 1972.
L. Nadis. Poezija. – Vilnius: Vaga, 1972.
Johanesas Bobrovskis. Sarmatijos metas: eilėraščiai / kartu su B. Savukynu. – Vilnius: Vaga, 1974.
Dede Gorgudo sakmės / kartu su V. Arzumanovu. – Vilnius: Vaga, 1978.
Celanas Paulis. Aguona ir atmintis: eilėraščiai / kartu su V. Karalium – Vilnius: Vaga, 1979.
Sergejus Jeseninas. Ieva: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1983.
Giesmių giesmė. – Vilnius: Vaga, 1983.
Vahagnas Davtianas. Granatmedžių dienos: eilėraščiai ir poema / kartu su E. Mieželaičiu – Vilnius: Vaga, 1986.
D. Džalilas. Kurdų sakmės: vyresniam mokykliniam amžiui. – Vilnius: Vyturys, 1987.
Vaikystės rytmetėliai: latvių vaikų poezija / sudarė Evaldas Juchnevičius. – Vilnius: Vyturys, 1988.
Lekia mano žirgelis: latvių dainos: viduriniam ir vyresniam mokykliniam amžiui. – Vilnius: Vyturys, 1989.
Gėlė ir poezija: japonų hokus (haikus), tankos, ikebanos / kartu su R. Neimantu. – Kaunas: Orientas, 1992.
Psalmių knygos. – Vilnius: Vaga, 1997.
Panditas Bilhanas. Penkiasdešimt posmų apie slaptąjį meilės džiaugsmą: poema. – Vilnius: Žuvėdra, 1998.
Dante Alighieri. Naujas gyvenimas: eilėraščiai su proziniais komentarais / kartu su I. Tuliševskaite. – Vilnius: Vyturys, 1998.
François Villon. Rinktinė poezija. – Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1999.
Graikų mūza. – Vilnius: Jandrija, 1999.
Jaan Kaplinski. Vakaras grąžina viską: poezija. – Vilnius: Andrena, 1999.
Grigoras Narekaci. Sielvartingų giedojimų knygos. – Vilnius: Vaga, 1999.
Edgar Lee Masters. Spūn Riverio antologija: epitafijos. – Vilnius: Adrena, 2000.
Servus, Madonna: mažoji meilės antologija. – Vilnius: UAB “Meralas”, 2000.
Josif Brodskij. Poezija. – Vilnius: Baltos lankos, 2001.
Omaras Chajamas. Rubajatai. – Vilnius: Presvika, 2002.
Arthur Rimbaud. Sezonas pragare; Nušvitimai / kartu su J. Mečkausku-Meškėla – Vilnius: Andrena: Dictum, 2003.
Charles Baudelaire. Piktybės gėlės: poezija. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
A. A. Milne. Kai mes buvome maži: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Garnelis, 2005.
Dante Alighieri. Dieviškoji komedija. Pragaras: poezija. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
Koranas: Literatūrinių prasmių vertimas. – Vilnius, Kronta, 2008.
William Shakespeare. Sonetai – Vilnius, Žara, 2009.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>