Kategorijos

Abraomas Mapu

Abraomas Mapu (1808 m. sausio 3 d. Kaune – 1867 m. spalio 9 d. Karaliaučiuje) – žydų rašytojas, moderniojo hebrajų romano pradininkas. [Daugiau…]

Adolfas Mekas

Adolfas Mekas (g. 1925 m. rugsėjo 30 d. Semeniškiuose, Papilio valsčius) – Lietuvos rašytojas, kino režisierius. [Daugiau…]

Adolfas Venckevičius

Adolfas Venckevičius (g. 1929 m. rugsėjo 30 d. Vincentave, Tverų valsčius Telšių apskritis) – Lietuvos filologas, žurnalistas, redaktorius. [Daugiau…]

Adomas Lastas

Adomas Lastas-Lastauskas (slapyvardis Adomas Juodasai, 1887 m. spalio 18 d. Išlandžiuose, Marijampolės raj. – 1961 m. sausio 18 d. Kaune) – knygnešys, lietuvių rašytojas. [Daugiau…]

Agnė Lukšytė

Agnė Lukšytė-Meiliūnienė (g. 1920 m. spalio 23 d. Subačiaus vienkiemyje prie Subačiaus) – Lietuvos rašytoja. [Daugiau…]

Albertas Zalatorius

Albertas Zalatorius (1932 m. lapkričio 13 d. – 1999 m. gruodžio 13 d.) – vienas garsiausių lietuvių literatūros tyrinėtojų ir kritikų, Sąjūdžio Seimo narys, išrinktas ir patvirtintas Sąjūdžio Steigiamajame suvažiavime 1988 m. spalio 23 d. [Daugiau…]

Albinas Baranauskas

Albinas Baranauskas (g. 1924 m. birželio 3 d. Bartninkai, Vilkaviškio apskritis) – lietuvių rašytojas. [Daugiau…]

Albinas Klizas

Albinas Klizas (g. 1939 m. gegužės 30 d. Paliepiuose, Alytaus rajonas) – pedagogas, lituanistas, rašytojas, Lietuvos ir Klaipėdos rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas. [Daugiau…]

Albinas Morkus

Albinas Morkus (1921 m. kovo 27 d. Punske, dab. Punsko valsčius, Lenkija – 1967 m. rugpjūčio 27 d. Vilniuje) – lietuvių rašytojas ir vertėjas. [Daugiau…]

Albinas Vaičiūnas

Albinas Vaičiūnas (g. 1933 m. liepos 15 d. Gegužiuose, Šakių raj.) – Lietuvos kultūros istorikas, literatūros tyrinėtojas, kritikas. [Daugiau…]

Aldona Liobytė

Aldona Liobytė-Paškevičienė (1915 m. vasario 24 d. Vilnius – 1985 m. rugsėjo 1 d. ten pat) – Lietuvos vaikų rašytoja, dramaturgė, vertėja, aktorė. [Daugiau…]

Alė Rūta

Alė Rūta (tikroji pavardė Elena Nakaitė-Arbačiauskienė, g. 1915 m. lapkričio 16 d. Sankt Peterburge) – lietuvių rašytoja, poetė, JAV lietuvių visuomenės veikėja. [Daugiau…]

Aleksandra Fomina

Aleksandra Fomina (g. 1980 m. rugsėjo 3 d.) – Lietuvoje gyvenanti jauna prozininkė, vertėja iš anglų, ispanų, rusų kalbų. [Daugiau…]

Aleksandras Burba

Aleksandras Burba (1854 m. spalio 30 d. Pailių kaime – 1898 m. lapkričio 27 d. Plimute, Pensilvanijos valstija) – Lietuvos rašytojas, visuomenės ir kultūros veikėjas, knygnešys. [Daugiau…]

Aleksandras Fromas-Gužutis

Aleksandras Fromas-Gužutis (1822 m. gruodžio 12 d. Raseiniai – 1900 m. rugpjūčio 21 d. Gongailiškiai, Girkalnio valsčius; palaidotas Girkalnyje) – Lietuvos rašytojas, vienas dramaturgijos lietuvių kalba pradininkų. [Daugiau…]