Kategorijos

Albinas Vaičiūnas

Albinas Vaičiūnas (g. 1933 m. liepos 15 d. Gegužiuose, Šakių raj.) – Lietuvos kultūros istorikas, literatūros tyrinėtojas, kritikas.

Biografija

1949 m. baigė Kriūkų progimnaziją. Nuo 1950 m. gyveno Kaune, įsijungė į pogrindinę Lietuvos jaunimo Vyčių sąjungos veiklą. 1951 m. suimtas ir nuteistas 25 metams. Kalintas Vorkutos lageriuose. 1956 m. paleistas grįžo į Lietuvą. 1961 m. baigė prekybos technikumą, 1970 m. VU ekonomiką. Dirbo turistinėse organizacijose, knygų prekyboje. Nuo 1994 m. Beatričės Grincevičiūtės memorialinio muziejaus Vilniuje direktorius.

1996 m. apdovanotas LDK Gedimino ordino medaliu.

Išleido kraštotyros leidinių, sudarė poetų knygų (Prano Lemberto „Šaukiu, o Nemune“, 1992 m.; „Tėvynės drobės“, 1994 m.), periodikoje paskelbė recenzijų, kritikos bei kultūros straipsnių, atsiminimų.

Bibliografija

Ilguva amžininkų atsiminimuose. – 3-iasis papild. leid. – V.: Vilniaus universiteto leidykla, 2008. – 80 p.
Stasio Šilingio gyvenimo kelias. – 3-ioji papild. laida. – V.: Trys žvaigždutės, 2009. – 60 p.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>