Kategorijos

Aidai

Aidai – katalikiškas kultūros, literatūros ir politikos periodinis leidinys, nuo 1944 m. gruodžio iki 1991 m. leistas užsienyje lietuvių kalba.

1944-1945 m. Lietuvių sąjungos Miuncheno skyriaus informacinis leidinys Bavarijoje gyvenantiems lietuviams. Išėjo 2 numeriai. Jį leido ir redagavo V. Bieliauskas Miunchene (Vokietija); spausdintas rotatoriumi. Stengėsi tęsti leidinių „Naujoji Romuva“ ir „Židinys“ tradicijas.

Nuo 1945 m. rugsėjo buvo spausdinamas spaustuvėje ir vadinosi lietuvių informacinis leidinys, nuo lapkričio 15 d. (Nr. 8) – kultūrinis informacinis leidinys, tapo kultūros žurnalu. Jo vyr. redaktorius buvo V. Bieliauskas, redaktorius – Kazys Bradūnas. 1947-1948 m. leistas Augsburge kaip mėnesinis kultūros žurnalas, leidėjas-redaktorius Juozas Sakevičius, leidėjas P. Gaučys. 1949 m. žurnalas perkeltas į Švabiš Gmundą, redagavo Jonas Grinius, vėliau Paulius Jurkus, išleisti penki numeriai. Iš viso Vokietijoje ėjo 48 numeriai, jų komplektas turėjo 1536 puslapius.

Nuo 1949 m. spalio leidimą perėmė Lietuvos pranciškonai. Jie 1950 m. pradžioje žurnalą perkėlė į Brukliną, JAV. Būtent tada žurnale atsirado politinių aktualijų temos, nauji skyriai „Politika“ ir „Visuomeninis gyvenimas“. Tiesa, 1953 m. politinių aktualijų skyriaus buvo atsisakyta. Žurnale rašė Antanas Vaičiulaitis, Bernardas Brazdžionis, Jonas Aistis, Jurgis Jankus, Mykolas Vaitkus, Faustas Kirša, Stasys Santvaras, Kazys Bradūnas, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Henrikas Nagys ir kiti.

Iki 1982 metų žurnalas buvo leidžiamas kas mėnesį, po to kas du mėnesius, nuo 1986 m. kas ketvirtį. Rašė Lietuvos istorijos, kultūros, meno, filosofijos, religijos, teologijos, politikos, spaudos, kalbos klausimais, spausdino grožinės literatūros kūrinius, kritikos straipsnius, dailės darbų reprodukcijas.1952-1965 m. skyrė kasmetines literatūros ir mokslo premijas. Tiražas 1980 m. – 1650 egz.

1991 m. perkeltas į Lietuvą ir susijungė su Lietuvoje leidžiamu „Naujuoju Židiniu“, nuo 1992 m. pradėtas leisti nauju pavadinimu „Naujasis židinys-Aidai“. 1994 m. įsteigta leidykla „Aidai“ perėmė šio mėnraščio leidybą, o žurnalo steigėjo teisės buvo perduotos Ateitininkų federacijai.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>