Kategorijos

Antanas Drilinga

Drilinga Antanas (g. 1935 m. gegužės 16 d. Plikiškiuose, Anykščių rajone) – XX a. lietuvių poetas, prozininkas. [Daugiau…]

Antanas Gustaitis

Antanas Gustaitis (1907 m. kovo 12 d. Gustaičiuose, Kvietiškių valsčius, Marijampolės apskr. – 1990 m. gegužės 19 d. Bostone, JAV) – Lietuvos rašytojas. [Daugiau…]

Antanas Jonynas

Antanas Jonynas (1923 m. gruodžio 14 d. Alytuje – 1976 m. liepos 5 d. Vilniuje) – Lietuvos rašytojas, poeto Antano A. Jonyno tėvas. [Daugiau…]

Antanas Kubilius

Antanas Kubilius (g. 1936 m. rugpjūčio 4 d. Čečeliuose, Subačiaus valsčius, Panevėžio apskritis) – Lietuvos žurnalistas, rašytojas, vertėjas. [Daugiau…]

Antanas Montvydas

Antanas Montvydas (1886 m. liepos 21 d. Papilės valsčius, Šiaulių apskritis – 1966 m. rugsėjo 28 d. Čikaga) – Lietuvos gydytojas, rašytojas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. [Daugiau…]

Antanas Poška

Antanas Poška (iki 1929 m. Paškevičius, 1903 m. kovo 10 d. Gripkeliuose, Pasvalio valsčius – 1992 m. spalio 16 d. Vilniuje) – lietuvių keliautojas, mokslininkas, antropologas, rašytojas, žurnalistas, vienas pirmųjų lietuvių esperantininkų. [Daugiau…]

Antanas Ramonas

Antanas Ramonas (1947 m. lapkričio 30 d. Kurmiai, Klaipėdos rajonas – 1993 m. spalio 30 d. Vilnius) – Lietuvos prozininkas ir eseistas. [Daugiau…]

Antanas Rūkas

Antanas Rūkas (1907 m. rugsėjo 23 d., senuoju stiliumi rugsėjo 10 d. Šiauliuose – 1967 m. liepos 21 d. Čikagoje, JAV) – Lietuvos rašytojas, aktorius, režisierius, žurnalistas, redaktorius. [Daugiau…]

Antanas Škėma

Antanas Škėma (1910 m. lapkričio 29 d. Lodzėje, Lenkijoje – 1961 m. rugsėjo 11 d. Pensilvanijoje) – lietuvių išeivijos rašytojas, prozininkas ir dramaturgas, modernizmo atstovas, didžiausias novatorius lietuvių literatūroje. [Daugiau…]

Antanas Šmulkštys

Antanas Šmulkštys (slapyvardis Paperonis, 1886 m. vasario 16 d. Gudiškių kaime, dab. Marijampolės savivaldybė – 1951 m. gruodžio 27 d. Kaune) – Romos katalikų kunigas, lietuvių rašytojas ir vertėjas, politikas. [Daugiau…]

Antanas Vaičiulaitis

Antanas Vaičiulaitis (1906 m. birželio 23 d. Didžiuosiuose Šelviuose, Vilkaviškio valsčius – 1992 m. liepos 22 d. Vašingtone, JAV) – Lietuvos diplomatas, rašytojas, vertėjas. [Daugiau…]

Antanas Valaitis

Antanas Valaitis (1890 m. liepos 13 d. Pavaitupiai, Griškabūdžio valsčius – 1946 m. Karaganda) – Lietuvos pedagogas, kultūros istorikas, rašytojas, vertėjas. [Daugiau…]

Antanas Venclova

Antanas Venclova (1906 m. sausio 7 d. Trempiniuose, Liubavo valsčius – 1971 m. birželio 28 d. Vilniuje) – Lietuvos poetas, prozininkas, literatūros kritikas, vertėjas, sovietinis visuomenės ir politikos veikėjas. [Daugiau…]

Antanas Vienuolis

Antanas Vienuolis (tikroji pavardė Žukauskas; 1882 m. balandžio 7 d. Užuožeriuose, Anykščių valsčius – 1957 m. rugpjūčio 17 d. Anykščiuose) – Lietuvos farmacininkas, rašytojas prozininkas, dramaturgas, muziejininkas, visuomenininkas. [Daugiau…]

Antanina Garmutė

Antanina Garmutė-Skučaitė (g. 1934 m. gegužės 26 d. Čiudiškiuose, Prienų valsčius) – Lietuvos rašytoja, tremtinė, inžinierė, technologijos mokslų daktarė. [Daugiau…]