Kategorijos

Antanas Montvydas

Antanas Montvydas (1886 m. liepos 21 d. Papilės valsčius, Šiaulių apskritis – 1966 m. rugsėjo 28 d. Čikaga) – Lietuvos gydytojas, rašytojas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

Biografija

Mokydamasis Liepojos gimnazijoje dalyvavo slaptoje lietuvių moksleivių veikloje, priklausė socialdemokratų rateliui. Bendradarbiavo laikraščiuose „Vilniaus žinios“, „Lietuvių laikraštis“, „Žarija“. Vėliau mokėsi gimnazijoje Sankt Peterburge. Už laikraštyje „Novaja žizn“ išspausdintą straipsnį, raginantį nuversti caro valdžią, suimtas ir įkalintas. Už užstatą išleistas, pasikeitė pavardę į Antonovo ir 1908 m. atvyko į JAV. 1919 m. baigė Lojolos universitetą (Čikaga).

JAV lietuvių kolonijose sakė revoliucines kalbas. Redagavo laikraščius „Pirmyn“ (1909 m.), „Keleivis“ (1910–1912 m.), „Pažanga“, „Laisvė“ (pirmasis redaktorius), „Vaidila“, „Naujienos“. 1919–1920 m. ir 1946 m. Amerikos lietuvių darbininkų draugijos pirmininkas. Susivienijimo lietuvių Amerikoje veikėjas, 1930 m. švietimo komisijos narys, 1942–1952 m. įstatų komisijos narys; suorganizavo Čikagoje 6-tą kuopą, jos pirmininkas. Čikagos lietuvių draugijos veikėjas, pirmininkas ir daktaras-kvotėjas. 1921 m. redagavo žurnalą „Gydytojas“. 1922 m. įkūrė „Vaidilų broliją“ kovai su komunistais. Vienas Amerikos lietuvių tarybos organizatorių, veikėjas. 1957–1961 m. pirmasis Amerikos lietuvių gydytojų sąjungos pirmininkas. Pasirašinėjo slapyvardžiais: A. Barsius, A. Paukštis, Antanovas.

Bibliografija

Padaužų filosofija, 1908 m.
Bomba, komedija, 1908 m. 2 leid. 1912 m.
Beždžionių prezidentas, 1909 m.
Mūsų padėjimas, 1909 m.
Paparčio žiedas, 1909 m.
Panelė švenčiausia Sasnavoje, 1912 m.
Per skylę, 1912 m.
Išvertė ir išleido A. Fedoro knygą Moteris prieš teisybės ir logikos teismą, 1908 m.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>