Kategorijos

Bronius Laucevičius-Vargšas

Bronius Laucevičius-Vargšas (1884 m. rugpjūčio 31 d. Kelmė – 1916 m. kovo 31 d. Čikaga) – Lietuvos prozininkas, dramaturgas. [Daugiau…]

Bronius Lazdynas

Bronius Lazdynas (g. 1925 m. lapkričio 2 d. Kirdonyse, Pabiržės valsčius) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, rašytojas. [Daugiau…]

Bronius Pranskus

Bronius Pranskus (iki 1923 m. Vaclovas Anskaitis, slapyvardis Žalionis; 1902 m. spalio 11 d. Juodupėnuose, Vilkaviškio apskritis – 1964 m. gegužės 7 d. Vilniuje) – Lietuvos rašytojas, literatūrologas, redaktorius. [Daugiau…]

Bronius Prapuolenis

Bronius Prapuolenis (1878 m. sausio 27 (15) d. Pocvietyje, Žaliosios valsčius, Vilkaviškio apskritis – 1965 m. liepos 18 d. Orland Parke, Ilinojus) – chemijos inžinierius, pedagogas, publicistas. [Daugiau…]

Bronius Radzevičius

Bronius Radzevičius (1940 m. gruodžio 24 d. Radviliškyje – 1980 m. spalio 10 d. Vilniuje) – aštunto dešimtmečio Lietuvos prozininkas. [Daugiau…]

Bronius Sutkus

Bronius Sutkus (vok. Bruno Sutkus, g. 1924 m. gegužės 14 d. Karaliaučiuje, Rytų Prūsija) – lietuvių kilmės vokiečių Vermachto snaiperis, rašytojas. [Daugiau…]

Bronius Zumeris

Bronius Zumeris (1920 m. rugsėjo 29 d. Bobiuose, Žaliosios valsčius, Vilkaviškio apskritis – 1997 m. rugpjūčio 19 d. Melburne) – Lietuvos žurnalistas, rašytojas, Australijos lietuvių veikėjas. [Daugiau…]

Bronys Raila

Bronys Raila (1909 m. kovo 23 d. Plaučiškių kaime, Rozalimo valsčius, Panevėžio apskritis – 1997 m. balandžio 13 d. Los Andžele) – žurnalistas, literatūrologas, rašytojas, poetas, vertėjas. [Daugiau…]

Česlovas Grincevičius

Česlovas Grincevičius (1913 m. sausio 17 d. Vilkijoje – 1994 m. birželio 28 d. Čikagoje, palaidotas Vilniuje) – Lietuvos rašytojas, bibliografas. Lietuvos katalikų mokslų akademijos narys. [Daugiau…]

Daiva Molytė-Lukauskienė

Daiva Molytė-Lukauskienė (g. 1967 m. spalio 9 d. Valkininkų GS) – lietuvių poetė, dailininkė, korespondentė. [Daugiau…]

Dalia Grinkevičiūtė

Dalia Grinkevičiūtė (1927 m. gegužės 28 d. Kaune – 1987 m. gruodžio 25 d. ten pat, palaidota Eigulių kapinėse) – Lietuvos gydytoja, rašytoja. [Daugiau…]

Danielius Mušinskas

Danielius Mušinskas (g. 1951 m. lapkričio 4 d. Telšiai) – Lietuvos rašytojas. [Daugiau…]

Danutė Bindokienė

Danutė Bindokienė-Brazytė (g. 1932 m. gegužės 14 d. Bartninkai) – lietuvių žurnalistė, rašytoja. [Daugiau…]

Danutė Čiurlionytė-Zubovienė

Danutė Čiurlionytė-Zubovienė (1910 m. birželio 12 d. Petrovčizna prie Minsko – 1995 m. vasario 27 d. Kaune) – Lietuvos rašytoja, vertėja. [Daugiau…]

Danutė Lipčiūtė-Augienė

Danutė Lipčiūtė-Augienė (g. 1914 m. balandžio 14 d. Bernotuose, Betygalos valsčius) – lietuvių mokytoja, rašytoja, dramaturgė. [Daugiau…]