Kategorijos

Juozapas Holiakas

Juozapas Holiakas (arba Juozapas Olekas, lenk. Józef Hollak, 1812 m. sausio 18 d. Kriauniškė prie Marijampolės – 1890 m. spalio 27 d. Vilkaviškis) – Lietuvos vyskupas sufraganas, pedagogas, rašytojas. [Daugiau…]

Motiejus Gustaitis

Motiejus Gustaitis (1870 m. vasario 27 d. Rokuose – 1927 m. gruodžio 23 d. Lazdijuose) – Romos katalikų kunigas, poetas, vertėjas, literatūros ir kultūros tyrinėtojas, pedagogas. [Daugiau…]

Petras Gomaliauskis

Petras Gomaliauskis, Gomalevskis (1820 m. gruodžio 9 d. Paliepkalnis, Varnių parapija – 1868 m. rugpjūčio 15 d. Saločiai) – Lietuvos rašytojas, kunigas. [Daugiau…]

Vladislovas Baltramiejus Giedraitis

Vladislovas Baltramiejus Giedraitis (g. Videniškiai) – SJ, XVII a. lietuvių raštijos darbuotojas, kunigas. [Daugiau…]

Povilas Dogelis

Povilas Dogelis (1877 m. vasario 1 d. Kniebioniai, Girkalnio valsčius, dab. Raseinių raj. – 1949 m. lapkričio 3 d. Kaunas, palaidotas Arkikatedros bazilikos šventoriuje) – kunigas, rašytojas, Steigiamojo Seimo atstovas, visuomenės veikėjas. [Daugiau…]

Stasys Būdavas

Stasys (Stasius) Būdavas (1908 m. kovo 19 d. Papilėje, Akmenės raj. – 1966 m. rugsėjo 9 d. Nort Palm Byče, JAV) – prozininkas, poetas, kunigas. [Daugiau…]

Motiejus Brundza

Motiejus Brundza (1824 m. sausio 12 d. Talkiškėse, Marijampolės raj. – 1869 m. kovo 10 d. Plutiškėse, Marijampolės raj.) – Romos katalikų kunigas, švietėjas, religinių raštų rengėjas. [Daugiau…]

Vincentas Brizgys

Vincentas Brizgys (1903 m. lapkričio 10 d. Plyniuose, Marijampolės raj. – 1992 m. balandžio 23 d.) – Kauno vyskupas (augziliaras) ir Bosanos vyskupijos titulinis vyskupas, kanonistas. [Daugiau…]

Jonas Balvočius

Jonas Balvočius (1842 m. kovo 14 d. Purvėnuose, Mažeikių raj. – 1915 m. lapkričio 12 d. Uliūnuose, Panevėžio raj.) – kunigas, prozininkas, vertėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas, mokslo populiarintojas. Palaidotas Uliūnų bažnyčios šventoriuje. [Daugiau…]