Kategorijos

Po ūkanotu nežinios dangum

V.Mačernio kūryba – didelių vertybių, gyvenimo prasmės ieškančios, besikankinančios, abejojančios ir vėl nušvintančios sielos istorija. Jo poezija priklauso humanistinei filosofinei lietuvių literatūros tradicijai. “Po ūkanotu nežinios dangum” – tai pilnas V.Mačernio kūrybos rinkinys. Pateikiami visi poeto eiliuoti tekstai, taip pat eilėraščiai neskelbti atskiruose rinkiniuose, visi jo prozos, kritikos kūriniai, poetiniai vertimai, dienoraščio įrašai, taip pat visi žinomi laiškai.
Reikšmingiausias V.Mačernio kūrinys yra ciklas “Vizijos”, parašytas 1939-1942m. Poetas ilgai šį kūrinį brandino, nemažai taisė. Šis poetinis ciklas yra vienintelis, kurį autorius laikė visiškai išbaigtu kūriniu. “Vizijas” galima pavadinti savotiška dvasine poeto autobiografija, kurioje filosofiniai apmąstymai susipina su senos žemaitiškos sodybos realijomis, genčių likimu, su autoriaus atsiminimais, peraugančiais į regėjimus, kupinus poezijos ir spinduliuojančios prasmės.
Antras brandžiausias ir didžiausias poetinis ciklas yra “Metų” sonetai. V.Mačernis nespėjo jo užbaigti. Ciklas apima labai plačios tematikos eilėraščius, nieko bendro neturinčius su jungiančiu pavadinimu. Sonetai lyg papildo, praplečia, “detalizuoja” tą pasaulį, tuos motyvus bei apmąstymus, kurių užuomazgos bei ištakos yra “Vizijose”.
V.Mačernio ciklas “Songs of myself” (Dainos apie save) giminingas su “Vizijomis”. Čia poetas perteikia savo melancholiškas nuotaikas.
Savo prozos kūriniuose V.Mačernis daugiau gilinasi ne į realistinę aplinką, realistines detales, o į filosofinę žmogaus egzistencijos prasmę. Šios novelės patraukia savo novatoriškumu.
V.Mačernio straipsniai atskleidžia autoriaus estetinius ir etinius kriterijus, jo požiūrį į pasaulinę literatūrą, į nacionalines tradicijas, generacijų perimamumą, į meninio žodžio vitališkumą ir jo tautines ištakas.
V.Mačernio kūrybinę veiklą papildo jo vertimai – ypač iš O.Milašiaus poezijos.
Iš V.Mačernio laiškų galima spręsti, kokia įdomi ir ryški buvo poeto asmenybė. Čia atsiskleidžia jo estetinės, filosofinės, etinės pažiūros, ateities planai, kūrybiniai sumanymai, svajonės, dvasinė būsena.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>