Kategorijos

Algirdas Landsbergis

Algirdas Landsbergis (1924 m. birželio 23 d. Kybartai – 2004 m. balandžio 4 d. Fryportas, Niujorko valstija) – Lietuvos dramaturgas, prozininkas, žurnalistas.

Biografija

1941–1943 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo lituanistiką. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, Mainco universitete studijavo anglistiką ir romanistiką. Mokytojavo Visbadeno ir Kaselio lietuvių gimnazijose, lietuvių spaudoje skelbė noveles, kritikos straipsnius, grožinės literatūros vertimus iš anglų kalbos. Avangardinio žurnalą „Žvilgsniai“ (1946–1948 m.) vienas bendradarbių ir redaktorių. 1949 m. išvyko į JAV. 1949–1953 m. dirbo knygyne Brukline, 1956–1966 m. – Pavergtųjų Europos tautų sekretoriate. 1957 m. Kolumbijos universitete baigė lyginamosios literatūros studijas. 1965–1992 m. Ferli Dikinsono universiteto (Niu Džersio valstija) profesorius. Bendradarbiavo stočių Amerikos balsas ir Laisvosios Europos radijas redakcijose.

Kūryba

Literatūros kritikos straipsnius skelbė žurnale „Literatūros lankai“, laikraštyje „Darbininkas“. Debiutinis romanas „Kelionė“ – vienas pirmųjų moderniosios pokario prozos pavyzdžių lietuvių literatūroje. Jame modernistine stilistika vaizduojama Antrojo pasaulinio karo pabaigos laikotarpis. Parašė novelių, joms būdinga temų įvairovė: rezistencija, išeivijos gyvenimo problematika, gausu netikėtų sugretinimų, paradoksalių situacijų, simbolių. Sukūrė pjesių, jose ryški modernistinė stilistika: įvykis vaizduojamas iš kelių perspektyvų per paradoksalų sugretinimą arba priešpriešą, simbolinamas. Kai kurios pjesės išverstos į anglų kalbą, statytos JAV, Kanados, Slovėnijos teatruose. Dalia Kuizinienė.

Tarptautinio PEN klubo rašytojų tremtyje centro prezidentas, JAV Dramaturgų gildijos narys, nuo 1992 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

Bibliografija

Kelionė, romanas, 1954 m., „Draugo“ romano premija, 1954 m.
Ilgoji naktis, novelės, 1956 m.
Muzika įžengiant į neregėtus miestus, novelės, 1979 m., Lietuvių rašytojų draugijos premija, 1980 m.
Trys dramos, 1980 m.
Kelionės muzika, romanas, novelės, 1992 m.

Pjesės:

Meilės mokykla, 1965 m.
Penki stulpai turgaus aikštėje, 1966 m., pastatė Kauno dramos teatras 1989 m., Klyvlendo apygardos literatūros premija
Vėjas gluosniuose. Gluosniai vėjuje, 1973 m.
Paskutinis piknikas, 1980 m., Los Andželo dramos sambūrio premija
Vaikai gintaro rūmuose, 1981 m., Lietuvių bendruomenės dramos premija
Onos veidas, 1983 m., Lietuvių bendruomenės dramos premija
Sudie, mano karaliau, pastatė Klaipėdos dramos teatras 1990 m.
Idioto pasaka, pastatyta Slovėnijoje 1992 m.
Du utopiški vaidinimai, 1994 m.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>