Kategorijos

Angelas Daugirdas

Angelas Daugirdas (1776 m. Jurkovščiznoje – 1835 m. balandžio 26 d. Vilniuje) – teologas ir filosofas, Vilniaus universiteto profesorius, Varšuvos Mokslo bičiulių draugijos narys-korespondentas.

Biografija

Angelas Daugirdas gimė Jurkovščiznoje 1776 m. 1793-1796 m. studijavo Lietuvos vyriausioje mokykloje. 1796-1807 m. dėstė Lydoje, Ukmergėje, Vitebske, Lužkose, Ščiučine lotynų kalbą, matematiką, teologiją ir kt. 1818-1823 m., 1824-1832 m. VU filosofijos profesorius. Nuo 1822 m. Mokslo bičiulių draugijos Varšuvoje narys, korespondentas.1833 m. tampa Vilniaus kariauninku.

Iš garsios LDK didikų giminės kilęs Angelas Daugirdas užimą svarbią vietą tiek Lenkijos, tiek Lietuvos filosofijos istorijoje. Jo pažiūros buvo artimos Škotų sveiko proto mokyklai, kuri susiformavo ir išpopuliarėjo XVIII a. antroje pusėje ir išsaugojo nemažą įtaką visą XIX a.
Daugirdas save laikė Locke’o ir Condillaco mokiniu ir, remdamasis jų koncepcijomis, aiškino žmogaus proto vystymąsi. Pripažindamas pasaulio objektyvumą ir jo pažinumą, filosofas kritikavo George’o Berkeley’o, Davido Hume’o, Kanto agnosticizmą ir subjektyvųjį idealizmą. Jis nesitenkino žinomų koncepcijų dėstymu, o stengėsi sukurti savo teoriją. Pagrindinis jo tyrimų objektas buvo logika, į kurią jis įtraukė pažinimo teoriją ir nemažai psichologijos problemų. A. Daugirdasbuvo įsitikinęs, kad pažinimas remiasi ir amžinais postulatais, pvz., tiesos samprata.
Tokia mąstytojo koncepcija neatitiko to meto dvasios. Revoliucionieriams reikėjo aiškių idėjų, dėl kurių jie turėtų aukotis, o carizmo apologetams – įrodymų, kad jų propaguojamos „vertybės yra amžinos ir neginčijamos”, todėl amžininkams Daugirdas atrodė atitrūkęs nuo gyvenimo realijų ir nuobodus.

Kūryba

A. Daugirdo Raštuose apima vertingiausią A. Daugirdo filosofinį palikimą.
Juose spausdinami tokie traktatai:

„Traktatas apie logiką, metafiziką ir moralės filosofiją“
„Žmogiškojo pažinimo tikroviškumas“
„Prigimtinių mąstymo taisyklių išdėstymo“
Skaitomų paskaitų pagrindu A. Daugirdas parašė Traktatą apie logiką, metafiziką ir moralės filosofiją (1821m.) ir Prigimtinių mąstymo taisyklių aiškinimą, arba Teorinę ir praktinę logiką (1822m.).Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>