Kategorijos

Kazys Karpius

Kazys Karpius, Karpavičius (1895 m. rugpjūčio 1 d. Babtynas, Babtų valsčius – 1971 m. spalio 20 d. Klyvlendas) – Lietuvos rašytojas, žurnalistas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

Biografija

1909 m. su tėvais emigravo į JAV. Case Western Reserve universitete Klyvlendase baigė ekonomiką ir anglų kalbą. Nuo 1910 m. bendradarbiavo periodinėje spaudoje – savaitraščiuose „Keleivis“, „Vienybė lietuvninkų“, „Tėvynė“. 1918–1948 m. savaitraščio „Dirva“ redaktorius. Per Pirmąjį pasaulinį karą dalyvavo Lietuvos gelbėjimo fondo veikloje, rūpinosi nukentėjusiųjų nuo karo šelpimu. Priklausė Susivienijimui lietuvių Amerikoje, Tėvynės mylėtojų draugijai (1924–1926 m. jos centro pirmininkas), tautininkų organizacijai „Sandara“. 1929–1935 m. Amerikos lietuvių kultūros centro Klyvlende vienas kūrėjų ir veikėjų. 1940–1942 m. Amerikos lietuvių tarybos valdybos sekretorius, delegacijos pas JAV prezidentą F. D. Ruzeveltą Lietuvos nepriklausomybės klausimu narys. Lietuvai vaduoti sąjungos vienas kūrėjų, 1942–1948 m. centro valdybos sekretorius. Lietuvių rašytojų draugijos narys.

Kūryba

Parašė istorinių romanų ir apysakų, pjesių, komedijų, eilėraščių. Prozos kūriniuose daugiausia vaizduojama Lietuvos senovė, didvyriška lietuvių kova su vikingais ir kryžiuočiais, nepaprasti veikėjų nuotykiai bei likimai.

Bibliografija

Nenorėjai duonos, graužk plytas, komedija, 1915 m.
Samsonas ir Delila, pjesė, 1923 m.
Algis ir Giedrutė, pjesė, 1925 m.
Juodas karžygys, 1927 m.
Vargšų karalienė, 1927 m.
Baltijos aras, 1928 m.
Atgimimas, pjesė, 1928 m.
Kryžeivis, 1929 m.
Palangos ponaitis, komedija, 1929 m.
Palangos ponaitis, pjesė, 1929 m.
Baudžiauninkė, pjesė, 1930 m.
Du broliai, 1930 m.
Jūros merga, 1931 m.
Žentai iš Amerikos, komedija, 1931 m.
Klajūnas, 1932 m.
Merūnas – Juodo karžygio sūnus, 1934 m.
Dvi seserys, 1937 m.
Alpis, Kęstučio išlaisvintojas, 1942 m., 2 leid. 1971 mPalikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>