Kategorijos

Loreta Anilionytė

Loreta Anilionytė (g. Kaune) – filosofė, rašytoja ir vertėja. Humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto (buv. Kultūros, filosofijos ir meno instituto) vyresnioji mokslinė darbuotoja, Vilniaus pedagoginio universiteto Etikos katedros docentė.

Biografija

Gimė Kaune. Mokėsi Kauno 4-oje vidurinėje mokykloje, vėliau – Vilniaus 41-oje vidurinėje mokykloje . Vilniaus Universiteto Filologijos fakultete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. Vilniaus Universiteto Filosofijos katedroje baigė doktorantūrą. 1991 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Vertybių problema formaliojoje ir materialinėje etikoje“ (Immanuelio Kanto ir Maxo Schelerio etinių koncepcijų analizė). Dirba Lietuvos Kultūros Tyrimų institute, Etikos skyriuje, vėliau – Lietuvos filosofijos istorijos skyriuje vyr. moksline darbuotoja. Taip pat dėsto etiką bei filosofiją Vilniaus pedagoginiame universitete.
[taisyti] Veikla

Paskelbė straipsnių etikos, filosofijos istorijos klausimais, išvertė filosofinių, menotyros, psichologinių knygų, vertė ir adaptavo etikos vadovėlius vidurinėms mokykloms. Parašė eseistinių straipsnių žurnalui “Lilit”, ėjusiame 2006-2008 metais. Eseistiniame romane „O kas po to?“ (2006) per dviejų pagrindinių herojų filosofės ir žymaus Lietuvos popmuzikos atlikėjo (prototipas prisipažino esąs Edmundas Kučinskas) susidūrimą išryškinami aukštosios ir popkultūros santykiai. Autorė romane teigia, kad Lietuvos kultūra yra uždara asmenybėms ir talentams, nes mažos valstybės savisaugos instinktas verčia ją orientuotis į profesionalias vidutinybes, standartus ir miesčioniško gyvenimo normas. Tokia visuomenės atmosfera lemia pop Žvaigždžių dviveidystę, kurią autorė laiko pagrindiniu jų talento stabdžiu.

Romanas „O kas po to?“ apdovanotas žurnalo „Pravda“ 2006 metų „Metų debiuto“ premija, žurnalo „Cosmopolitan“ 2006 metų „Metų atradimo“ premija.

Bibliografija

Svarbesni straipsniai

Blogio profiliai etikoje, „Logos“, Nr.25;
A.Schopenhauerio etika: pesimizmas ar gyvenimiškas realizmas?, Logos. Nr. 27;
Vertybinio absoliutizmo dilemos ir deontologinė etika, Logos, Nr.28;
Žmogus – kenčianti būtybė (Keletas kentėjimo problemos recepcijų Vakarų filosofijoje) //Logos. – 2000. – Nr.23
Antikinis kinizmas – gyvenimo būdas ar filosofija?// Logos, 2001, Nr. 24;
Vertybių problema I. Kanto etikoje// Problemos. – V. – 1992.- Nr.44.
Fanatizmas// Neprievarta ir tolerancija kintančioje Rytų ir Vakarų Europoje. Pranešimai ir tezės- V.- 1995.
Hegelio etika: dorovė prieš moralę, „Logos“, Nr.38-41;
Laisvės samprata I. Kanto etikoje // MA darbai. Filosofija. – V. – 1999.
E. Husserlio fenomenologijos modifikacijos M. Schelerio aksiologijoje// Logos, Nr.26;
Minervos pelėdos skrydis // Įžanginis str. G.Hegelio “Teisės filosofijos apmatams”]// G.F.Hegel. Teisės filosofijos apmatai. – V.; Mintis. – 2000;
Ressentimento samprata M. Schelerio filosofijoje// Logos, Nr. 43//Logos, 2008, Nr.51;
Kanto etikos monologinis formalizmas//Logos, Nr.46, 2006.

Romanai

O kas po to? ,V., Alma littera, 2006, 422 p.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>