Kategorijos

Pranciška Regina Liubertaitė

Liubertaitė Pranciška Regina (slp. Laukinė Piliakalnio Radasta; Radasta, g. 1950 m. sausio 1 d. Kėdainių rajono Liolių kaime) – lietuvių poetė, redaktorė.

Biografija

1967 m. baigė to paties Kėdainių rajono Šėtos vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą. 1972 m. jame baigė lietuvių kalbos ir literatūros specialybės kursą.
1972–1981 m. dirbo Biržų rajono, Pabiržės vidurinėje mokykloje, Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijoje, Biržų 1-oje ir 2-oje vidurinėse mokyklose, Biržų miesto bibliotekoje ir Kultūros skyriuje.
1981 m. persikėlė į Vilnių. Dirbo redaktore stiliste įvairiose organizacijose ir leidyklose.
Yra Lietuvos vartotojų asociacijos (LVA) Valstybinės kalbos (skaitytojų teisių) grupės pirmininkė. Taip pat P. R. Liubertaitė intensyviai rūpinasi lietuvių kalbos išlikimu, rašo straipsnius į įvairius spaudos leidinius lietuvių kalbos temomis, taip pat elektroninėje spaudoje: www.slaptai. lt skyriuje Gerbkime lietuvių kalbą.
2010 m. įsijungė į Lietuvių kalbos gynėjų sąjungos gretas, buvo tarp šios sąjungos įkūrėjų iniciatyvinės grupės narių.

Kūryba

Pirmuosius eilėraščius paskelbė Kėdainių ir Biržų rajono laikraščiuose. Vėliau jos prozos ir poezijos kūriniai buvo spausdinami „XXI amžiuje“, savaitraščiuose „Šeimininkė“ ir „Šiaurės Atėnai“, vaikų žurnale „Bitutė“ bei Amerikoje leidžiamame laikraštyje „Draugas“. Literatūrinėje ir kultūrinėje veikloje aktyviau pradėjo dalyvauti nuo 1998 m. Publikacijos įvairiais kultūros klausimais skelbtos „Dienovidyje“, „Literatūroje ir mene“, „Šiaurės Atėnuose“, „XXI amžiuje“, „Lietuvos aide“.

Bibliografija

Poezijos ir prozos knygos:

Atminties keliais: apysakos, tikroviškosios alegorijos, apsakymai. – Vilnius: „Vyturys“, 2000. – 71 p.
Vilties ženklai: [eilėraščiai]. – Vilnius : UAB Logotipas, 2001. – 71 p.
Užmirštas dienoraštis, arba Pavėluota pirmoji knyga: eilėraščiai. – Vilnius: AB „Lietuvos geležinkeliai“ Leidybos centras, 2001. – 78 p.
Vaikštau tik kartą žeme…: eilėraščiai. – Vilnius: P. Kalibato indiv. įm. „Petro ofsetas“, 2002. – 77 p.
Į baltą erdvę… : eilėraščiai. – Vilnius: UAB „Gelspa“, 2004. – 71 p.
Šauksmas : fragmentinis romanas. – Vilnius: UAB „Ciklonas“, 2005. – 123 p.
Praeities elegija: fragmentinė proza. – Vilnius: UAB „Ciklonas“, 2005, – 117 p.
Įdrėskimai: eilėraščiai. – Vilnius: UAB „Ciklonas“, 2006, – 133 p.
100 haiku Vilniui. – Vilnius: UAB „Ciklonas“, 2008, – 105 p.
Mirksnio švytėjimas: poezija – Vilnius: UAB „Ciklonas“, 2008, – 264 p.
Nuotraukos atminčiai: (fragmentų romanas) – Vilnius: UAB „Ciklonas“, 2009, – 116 p.
Dūžtantys miražai: poezija – Vilnius: UAB „Ciklonas“, 2011, – 174 p.

Kūriniai almanachuose:

Rekrutas (apysaka). – Rašyk!: (internetinės literatūros antologija) – Vilnius: UAB „Ciklonas“: „Kitoks varniukas“, 2005.
Mamai; Prisiminimas. – Ant tavo rankų supasi gerumas. I knyga: lietuvių poetų eilėraščiai apie Motiną / sudarytojas Julius – Vilnius : „Andrena“, 2005.
Žvilgsnis į karalienę Barborą (poezija) ir Dejonė; Atsisveikinimas; Laiškas; (proza) – Kūryba 2005 (almanachas), – (sudarytojos Ramunė Palekaitė ir Alicija Valentukevičiūtė) – Vilnius: UAB „Ciklonas“, 2005.
Atsivėrimai (3); Atsivėrimai(4) – Kūryba 2006 (almanachas) (sudarytoja Ramunė Palekaitė) – „Firidas“, 2006.
Angelo baltos lelijos; Rudens raudonų lapų nerimas (poezija) – Kūryba 2007 (almanachas) (sudarytoja Ramunė Palekaitė – „Firidas“, 2007.
Savęs tyrinėjimas; Buvau…; Giliai būties verpetan įsukti…; Šešėlio dvasia. – Ten sidabro vingiuos (almanachas). – UAB „TeleSATpressa“, 2006.
Prisiminimų vakaras. – Tėvui, nors tiek (sudarytojas Algirdas Meškauskas). – Vyrų krizių ir informacijos centras, 2008.
Katinas – Rubrika: Įdomūs skaitinėliai: Įgars. iš: Bitutė, 2007 m. sausis. – Klausutis, 2007, Nr. 2(128), skirsnis 3.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>