Kategorijos

Rojus Mizara

Rojus Mizara (1895 m. gegužės 15 d. Savilionys, Merkinės valsčius – 1967 m. rugsėjo 23 d. Niujorkas, 1968 m. palaidotas Savilionyse) – JAV lietuvių rašytojas, publicistas, dramaturgas, redaktorius, visuomenės veikėjas.

Biografija

Nuo 1913 m. gyveno JAV. 1919 m. baigė M. Petrausko muzikos mokyklą Bostone (chorvedys). Lietuvos socialistų sąjungos, nuo 1919 m. JAV komunistų partijos narys. 1922–1925 m. dirbo laikraščio „Vilnis“ redakcijoje. 1927–1928 m. redagavo Argentinos laikraštį „Rytojus“. 1934–1936 m. žurnalo „Šviesa“, 1934–1967 m. laikraščio „Laisvė“ redaktorius.

Dalyvavo Lietuvių darbininkų susivienijimo veikloje, 1932–1946 m. pirmininkas, Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugijos, Lietuvių meno sąjungos veikloje, vaidino scenos mėgėjų spektakliuose. Palaikė ryšius su draugija „Tėviškė“.

Kūryba

Kūryba tendencinga, propaguojanti socializmo idėjas. Romanuose kritiškai vaizdavo Amerikos gyvenimą ir lietuvių imigrantų buitį; romanai publicistiškų intriguojančių siužetų. Pjesėse išjuokiamos išskaičiavimu paremtos vedybos, smerkiamas noras bet kokiomis priemonėmis pralobti. Paskelbė publicistikos, atsiminimų knygų. Pasirašinėjo M. Murago, Nadyro, M. Rasodos slapyvardžiais.

Bibliografija

Argentina ir ten gyvenantys lietuviai, publicistika, Niujorkas, 1928 m.
Sliakeris, Niujorkas, 1930 m., Vilnius, 1956 m.
Sovietų Sąjunga penkioliktais metais, publicistika, Niujorkas, 1932 m.
Povilas Jurka, Niujorkas, 1935 m., Vilnius, Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955 m.
Mortos Vilkienės divorsas, Niujorkas, 1936 m., Vilnius, 1955 m.
Lietuvos laisvės draugai ir priešai, Niujorkas, 1938 m.
Bernardo Gavelio klaida, Čikaga, 1945 m., Vilnius, 1956 m.
Ūkanos, Vilnius, Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956 m.
Algio Lumbio nuotykiai, Vilnius, 1958 m.
Žvilgsnis į praeitį, atsiminimai, Vilnius, 1960 m.
Ponas amerikonas, pjesių rinkinys, Vilnius, 1960 m.
Apie tave, gimtoji žeme, publicistika, Vilnius, 1962 m.
Povilas Jurka, Mortos Vilkienes divorsas, Kelias i laimę: romanai, Vilnius. Vaga, 1973 m.
Pirmasis bandymas, apsakymų ir apybraižų rinkinys, Vilnius, 1987 m.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>