Kategorijos

Saulius Stoma

Saulius Stoma (g. 1954 m. liepos 29 d. Kaune) – Lietuvos rašytojas, publicistas, politinis veikėjas.

Biografija

1972 m. baigė Kauno 17-ąją vidurinę mokyklą, 1977 m. baigė Vilniaus inžinerinio statybos instituto Architektūros fakultetą. Studijų metais pradėjo rašyti noveles, pirmoji išspausdinta 1976 m. savaitraštyje „Literatūra ir menas“.

1977–1978 m. architektas Vilniuje. Supratęs, kad pašaukimas yra rašymas, metė architekto darbą ir kurį laiką dirbo automobilių aikštelės sargu. Kelios novelės išspausdintos žurnale „Nemunas“. 1979 m. vedė ir persikėlė į Kauną, kur dirbo Statybos ir architektūros mokslinio tyrimo instituto moksliniu bendradarbiu architektūros istoriku. Netrukus įstojo į neakivaizdinę aspirantūrą ir pradėjo rašyti disertaciją apie Lietuvos dvarų architektūrą. 1981 m. grįžo į Vilnių, Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos mokslinis redaktorius. Šešerius metus rengė LTSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadą.

1988 m. pajutęs permainų vėjus, ėmė reikštis kaip publicistas ir perėjo į „Literatūrą ir meną“; korespondentas, vėliau – Dailės ir architektūros skyriaus redaktorius. Įvairiuose leidiniuose vėl buvo pradėtos spausdinti novelės. Įsitraukė į Sąjūdžio organizavimą, vadovavo pirmajai tarp žurnalistų „Literatūros ir meno“ Sąjūdžio grupei, 1988 m. rudenį spaudos darbuotojų išrinktas Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo delegatu. 1989 m. dalyvavo atkuriant Lietuvos krikščionių demokratų partiją, buvo išrinktas į jos tarybą ir valdybą. 1990 m. pradžioje kartu su Arvydu Juozaičiu ir Sauliumi Šalteniu įsteigė savaitraštį „Šiaurės Atėnai“ ir kartu jį redagavo. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę Aukščiausiosios Tarybos paskirtas dienraščio „Lietuvos aidas“ vyriausiuoju redaktoriumi. Laikraštį privatizavus ir įvykus konfliktui tarp akcininkų, 1994 m. atleistas. Vėliau dienraščio „Lietuvos rytas“ apžvalgininkas, 1996–1997 m. laikraščio „Lietuvos žinios“ vyriausiasis redaktorius. 1997 m. spalio 20 d. nuteistas už neteisėtą finansinę veiklą „Lietuvos aide“. Rašo prozą, eseistiką ir politikos komentarus.

2008 m. Tautos prisikėlimo partijos narys. Nuo 2008 m. Seimo narys.

Nuo 2003 m. Rašytojų sąjungos narys. Su žmona Diana užaugino sūnų Simoną ir dukrą Laimą Mariją.

Bibliografija

Užrašai iš Pasmerktųjų namų, 1996 m.
Nuostabi negyvėlė, detektyvinis romanas, 1996 m.
Bestseleris, detektyvinis romanas
Gyvenimas ant plausto, publicistikos rinktinė, 1997 m.
Anapus tavęs ir manęs, romanas, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002 m.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>