Kategorijos

Tomas Astramskas

Tomas Astramskas (1853 m. gegužės 28 d. Narto Naujiena, Kvietiškio valsčius, Marijampolės apskritis – 1921 m. kovo 11 d. Niujorkas) – lietuvių visuomenės veikėjas, publicistas, leidėjas.

Biografija

Mokėsi Marijampolės gimnazijoje. 1885 m. išrinktas Kvietiškio valsčiaus viršaičiu, dėl rusų valdžios persekiojimo tais pačiais metais emigravo į JAV. Dirbo angliakasiu, vėliau Filadelfijoje įsigijo spaustuvę, 1892–1894 m. leido ir redagavo laikraščius „Garsas“, 1900–1901 m. su A. Kaupu – „Tėvynė“, „Viltis“, 1905 m. ir 1908 m. – humoro laikraštį „Pleperis“, 1907 m. leido laikraštį „Kapsas“.

1896 m. vienas Tėvynės mylėtojų draugijos steigėjų, parašė jos statutą, 1898–1899 m. pirmininkas. 1899–1904 m. Susivienijimo lietuvių Amerikoje centro valdybos narys. [1]

Bendradarbiavo leidiniuose „Vienybė lietuvninkų“, „Saulė“, „Naujoji gadynė“, „Lietuvis“ ir kt., pasirašydamas Gloversio Mainerio, Mergos Vaiko, Pažįstamo Trupinėlio, Seno Kapso, Naujieniškio, Kvietiškėno ir kt. slapyvardžiais. Reiškėsi visuomenine veikla. Išleido literatūrinių skaitinių, pasakojimų apie angliakasių buitį. [2] [3]

Bibliografija

Linksma ir liūdna knygelė dėl varguolių, 1894 m.;
Mainieris ir Leberys, 1898 m.
Susivienijimo lietuvių Amerikoje istorija, 1916 m., (aprašė 1886–1906 m.)Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>