Kategorijos

Ateitis

Ateitis – krikščioniškos pakraipos žurnalas Lietuvoje, prisidedantis prie ateitininkų ideologijos skleidimo.

Pradėtas leisti 1911 kaip Draugijos žurnalo priedas, vėliau tapo ateitininkų organizacijos spaudos organu, ėjusiu iki 1940. Žurnalo leidyba atnaujinta 1946–53 Vokietijoje, 1950–94 ėjo JAV. Redagavo P. Dovydaitis, J. Grinius, J. Ambrazevičius, Antanas Vaičiulaitis, K. Zupka, Kazys Bradūnas, Bronius Krivickas ir kt. Spausdino pradedančių literatų kūrybą, moksleivių surinktą tautosaką, katalikybės ir tautiškumo principų vienovę teigiančius straipsnius.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>