Kategorijos

Bronys Raila

Bronys Raila (1909 m. kovo 23 d. Plaučiškių kaime, Rozalimo valsčius, Panevėžio apskritis – 1997 m. balandžio 13 d. Los Andžele) – žurnalistas, literatūrologas, rašytojas, poetas, vertėjas. [Daugiau…]

Vytautas Radaitis

Vytautas Radaitis (1927 m. liepos 28 d. Kaune – 1996 m. liepos 3 d. Vilniuje) – Lietuvos rašytojas, žurnalistas, redaktorius, vertėjas. [Daugiau…]

Vladas Putvinskis

Vladas Putvinskis – Putvys (1873 m. spalio 6 d. Rygoje – 1929 m. kovo 5 d. Kaune, palaidotas Kelmėje) – bajoras, dvarininkas, visuomenės ir kultūros veikėjas, rašytojas, knygnešys, žuvininkystės pradininkas Lietuvoje. [Daugiau…]

Kazys Puida

Kazys Aleksandras Puida (1883 m. kovo 19 d. Šėtijuose, Lekėčių valsčius – 1945 m. sausio 23 d. Nausėduose, prie Babtų, palaidotas Panevėžiuke) – lietuvių rašytojas, dramaturgas, spaudos darbuotojas, vertėjas. [Daugiau…]

Bronius Pranskus

Bronius Pranskus (iki 1923 m. Vaclovas Anskaitis, slapyvardis Žalionis; 1902 m. spalio 11 d. Juodupėnuose, Vilkaviškio apskritis – 1964 m. gegužės 7 d. Vilniuje) – Lietuvos rašytojas, literatūrologas, redaktorius. [Daugiau…]

Juozas Požėra

Juozas Požėra (1927 m. balandžio 2 d. Kaune – 1997 m. kovo 20 d. Vilniuje) – Lietuvos rašytojas, scenaristas, žurnalistas, vertėjas. [Daugiau…]

Dionizas Poška

Dionizas Poška (1757–1830) – XIX a. lietuvių rašytojas, vienas žymiausių kultūros veikėjų. [Daugiau…]

Antanas Poška

Antanas Poška (iki 1929 m. Paškevičius, 1903 m. kovo 10 d. Gripkeliuose, Pasvalio valsčius – 1992 m. spalio 16 d. Vilniuje) – lietuvių keliautojas, mokslininkas, antropologas, rašytojas, žurnalistas, vienas pirmųjų lietuvių esperantininkų. [Daugiau…]

Algirdas Pocius

Algirdas Pocius (g. 1930 m. rugpjūčio 28 d. Ketūnuose, Mažeikių raj.) – rašytojas, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas. [Daugiau…]

Ona Pleirytė-Puidienė

Ona Pleirytė-Puidienė (slapyvardis Vaidelutė, 1882 m. rugpjūčio 30 d. Mintauja – 1936 m. sausio 23 d. Kaunas) – Lietuvos pedagogė, rašytoja prozininkė, visuomenės veikėja. [Daugiau…]

Kazys Plačenis

Kazys Plačenis (1907 m. spalio 20 d., senuoju stiliumi spalio 7 d. Ukmergėje – 1970 m. kovo 23 d. Klaipėdoje) – Lietuvos rašytojas, žurnalistas, redaktorius. [Daugiau…]

Justinas Pilyponis

Justinas Pilyponis (1907 m. lapkričio 24 d. – 1947 m. liepos 4 d.) – prozininkas, vienas nuotykinės ir detektyvinės lietuvių literatūros pradininkų. [Daugiau…]

Ignas Pikturna

Ignas Pikturna (1924 m. rugpjūčio 27 d. Palangoje – 2005 m. gegužės 11 d. Vilniuje) – Lietuvos rašytojas marinistas, publicistas, spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas. [Daugiau…]

Vincas Pietaris

Vincas Pietaris (1850 m. spalio 9 d. Žiūrių-Gudelių kaime, Paežerių valsčius, Vilkaviškio apskritis – 1902 m. spalio 3 d. Ustiužnoje, Rusija) – gydytojas, lietuvių rašytojas, draudžiamosios lietuvių publicistikos bendraautoris, pirmojo lietuviško istorinio romano „Algimantas“ autorius. [Daugiau…]

Paulius Petronis

Paulius Petronis (1916 m. spalio 22 d. – 2003 m. sausio 11 d.) – politinis kalinys, saleziečių vienuolijos idėjų ir katalikiškos literatūros platintojas, publicistas ir keleto knygelių autorius. [Daugiau…]