Kategorijos

Algirdas Margeris

Algirdas Margeris (tikroji pavardė Konstantinas Šeštokas, 1889 m. vasario 18 d. Sarmačinuose, Vilkaviškio raj. – 1977 m. gruodžio 24 d. Vilniuje) – gydytojas, rašytojas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. [Daugiau…]

Jonas Marcinkevičius

Jonas Marcinkevičius (1900 m. gruodžio 26 d. Radviliškis – 1953 m. liepos 31 d. Vilnius) – Lietuvos rašytojas, žurnalistas, dramaturgas. [Daugiau…]

Abraomas Mapu

Abraomas Mapu (1808 m. sausio 3 d. Kaune – 1867 m. spalio 9 d. Karaliaučiuje) – žydų rašytojas, moderniojo hebrajų romano pradininkas. [Daugiau…]

Edmundas Zenonas Malūkas

Edmundas Zenonas Malūkas (g. 1945 m. balandžio 15 d. Ylakiuose, Skuodo raj.) – rašytojas, Lietuvos ir Trakų rajono politinis bei visuomenės veikėjas. [Daugiau…]

Rapolas Mackonis

Rapolas Mackonis (iki 1940 m. Mackevičius, 1900 m. lapkričio 29 d. Paąžuolė, Kaniavos valsčius – 1982 m. sausio 9 d. Vilnius) – Lietuvos rašytojas, žurnalistas, visuomenės veikėjas. [Daugiau…]

Jonas Mackonis

Jonas Mackonis, Mackevičius (1922 m. lapkričio 9 d. Paąžuolė, Kaniavos valsčius – 2002 m. kovo 16 d. Vilnius) – Lietuvos tapytojas, dailėtyrininkas, rašytojas, humanitarinių mokslų daktaras. [Daugiau…]

Agnė Lukšytė

Agnė Lukšytė-Meiliūnienė (g. 1920 m. spalio 23 d. Subačiaus vienkiemyje prie Subačiaus) – Lietuvos rašytoja. [Daugiau…]

Kiprijonas Lukauskas

Kiprijonas Lukauskas (Lukauskis, lenk. Cyprion Łukawski, 1757 m. Žemaitija – 1815 m. vasario mėn. Benica, dab. Minsko sritis) – Lietuvos rašytojas, pamokslininkas, misionierius, pranciškonas observantas. [Daugiau…]

Juozas Lozoraitis

Juozas Lozoraitis (1871 m. sausio 10 d. Baltrušiuose, Vilkaviškio apskritis – 1920 m. rugsėjo 12 d. Kaune) – knygnešys, varpininkas, rašytojas, Lietuvos spaudos, visuomenės ir politinis veikėjas. [Daugiau…]

Aldona Liobytė

Aldona Liobytė-Paškevičienė (1915 m. vasario 24 d. Vilnius – 1985 m. rugsėjo 1 d. ten pat) – Lietuvos vaikų rašytoja, dramaturgė, vertėja, aktorė. [Daugiau…]

Julijonas Lindė-Dobilas

Julijonas Lindė-Dobilas (1872 m. lapkričio 15 d. Dovydai, Joniškėlio valsčius – 1934 m. gruodžio 2 d. Panevėžys) – Lietuvos rašytojas, kunigas, pedagogas. [Daugiau…]

Vytautas Juozas Leščinskas

Vytautas Juozas Leščinskas (g. 1941 m. balandžio 2 d. Savanoriuose, Leipalingio valsčius, Lazdijų apskritis) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, rašytojas. [Daugiau…]

Stasys Leskaitis-Ivošiškis

Stasys Leskaitis-Laskauskas-Ivošiškis (1902 m. gruodžio 24 d. Krasnagrūdoje, Beržininkų valsčius, Seinų apskritis – 1964 m. vasario 10 d. Niujorke, JAV) – Lietuvos ir JAV lietuvių rašytojas, žurnalistas, redaktorius. [Daugiau…]

Birutė Teresė Lengvenienė

Birutė Teresė Toleikytė-Lengvenienė (1942 m. kovo 7 d. Stemplėse, Švėkšnos valsčius – 2010 m. gruodžio 8 d.) – pedagogė, rašytoja, Lietuvos ir Rietavo savivaldybės kultūros, sporto bei politinė veikėja. [Daugiau…]

Lazdynų Pelėda

Lazdynų Pelėda – pseudonimas, kuriuo pasirašinėjo seserys rašytojos: Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė (1867 m. rugsėjo 16 d. Paragiuose – 1926 m. kovo 15 d. ten pat) ir Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė (1872 m. gegužės 15 d. Paragiuose – 1957 m. liepos 19 d. Kaune). [Daugiau…]