Kategorijos

Donatas Sauka

Donatas Sauka (g. 1929 m. spalio 13 d.) – lietuvių literatūrologas, tautosakos tyrinėtojas, rašytojas.

Biografija

Donatas Sauka gimė Mažeikiuose, pradinę mokyklą lankė Kėdainiuose, Šėtoje, gimnaziją – Telšiuose. 1948 – 1953 m. studijavo Vilniaus universitete lituanistiką. Studijų metais dirbo Valstybinės grožinės literatūros leidyklos redaktoriumi, daugiausiai redagavo vaikų literatūrą. Studijuodamas taip pat išvertė į lietuvių kalbą keletą knygų (Ž. Morico, B. Polevojaus). 1956 – 1993 metais dirbo VU, dėstė tautosakos kursą. Savo autobiografijoje Donatas Sauka rašo, jog “pirmieji 15 dėstytojavimo metų – skandalingas biografijos laikotarpis”, nes dėstė dalyką, kurio teigia pats neišmanęs. Vėliau Donatas Sauka parašė keletą vadovėlių bei knygų tautosakos tema. Taip pat mokomąją priemonę studentams „Vestuvių lyrinės dainos”, Vinco Krėvės, Žemaitės, apsakymų eseistinių interpretacijų ir kt. Septintajame ir aštuntajame dešimtmetyje Donatas Sauka su kitais VU dėstytojais vasaromis organizuodavo studentų ekspedicijas į Lietuvos kaimus. Jų metu studentai bendraudavo su vyresnio amžiaus kaimo žmonėmis, užrašinėdavo tautosaką (liaudies dainas, pasakas, eiles, patarles, mįsles). Už tokią veiklą Donatas Sauka kartais sulaukdavo neigiamų atsiliepimų iš anuometinės valdžios, tačiau ekspedicijos nebuvo uždraustos, o iš surinktos medžiagos buvo sudaromos tautosakos rinktinės. 1998 m. Donatui Saukai skirta nacionalinė literatūros ir meno premija.

Bibliografija

Salomėjos Nėries kūryba 1921-1940. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957.
Tautosakos savitumas ir vertė. – Vilnius: Vaga, 1970.
Своеобразие и художественная ценность литовского фольклора: (Литовская. лит.): Автореф. дисс. на соискания учен. степени д-ра филол. наук (10.01.02). – Вильнюс: Вага, 1971.
Lietuvių tautosaka: vadovėlis respublikos aukštųjų mokyklų filologijos specialybių studentams. – Vilnius: Mokslas, 1982.
Литовский фольклор: поэзия народного творчества. – Вильнюс: Вага, 1986.
Žemaitės stebuklas. – Vilnius: Vaga, 1988.
Noriu suprasti: esė. – Vilnius: Vaga, 1990.
Jurgis Savickis: XX a. lit. šifras. – Vilnius: Baltos lankos, 1994.
Fausto amžiaus epilogas: monografija. – Vilnius: Tyto alba, 1998Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>