Kategorijos

Gustavas Gontis

Gustavas Gontis (g. 1921 m. sausio 4 d. Vinkšnėnuose, Šiaulių valsčius) – Lietuvos agronomas, rašytojas, kraštotyrininkas, visuomenės veikėjas.

Biografija

Dar mažą, vos penkerių metų amžiaus, su vieneriais metais vyresniu broliu Vytautu tėvas pradėjo namie mokyti skaityti, rašyti ir skaičiuoti. 1928 m. rugsėjo 1 d. jie abu buvo priimti į Pakarčiūnų pradžios mokyklos trečią skyrių. 1938 m. baigė Šiaulių valstybinę berniukų gimnaziją ir įstojo į Dotnuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos skyrių, o 1942 m. pavasarį išlaikęs valstybinius egzaminus įgijo agronomo specialybę.

Nuo 1944 m. rugpjūčio 8 d. Radviliškio valsčiaus agronomas, nuo 1945 m. vasario 1 d. Jakiškių žemės ūkio mechanizavimo mokyklos (Joniškio rajonas) direktoriaus pavaduotojas mokymo reikalams, nuo 1947 m. birželio 10 d. Joniškėlio žemės ūkio technikumo (Pasvalio rajonas) mokomojo ūkio valdytojas, vėliau dėstytojas. Nuo 1951 m. lapkričio 1 d. naujai įkurto Rietavo žemės ūkio technikumo direktorius. Jam vadovaujant išsiplėtė praktinio mokymo bazė, iš kitos paskirties patalpų buvo įrengta sporto salė, kurioje vyko ir šokiai ir kiti renginiai, pasodintas nemažas sodas, pastatytas pirmasis bendrabutis. Nuo 1961 m. gegužės 2 d. Kapsuko gyvulininkystės (vėliau žemės ūkio) technikumo direktorius. 1969 metais, technikumą reorganizavus į tarybinį ūkį-technikumą, paskirtas direktoriaus pavaduotoju mokymo reikalams, o nuo 1971 m. rugsėjo 1 d. – dėstytojas. 1981 m., išėjęs į pensiją, dar penkerius metus dirbo dėstytoju ne visu darbo krūviu.

Kūryba

Eilėraščius rašyti pradėjo dar trečioje – ketvirtoje klasėse. Rašė ir vėliau, kiek daugiau parašė 1945–1946 m. Vėliau rašė pripuolamai, daugiausia dėmesio skirdamas darbui. Dirbant Rietave, sąsiuvinis su eilėraščių rankraščiais nusimetė. Išliko tik keletas 1946 m. rašytų eilėraščių.

Intensyviau pradėjo rašyti dirbdamas Kapsuko žemės ūkio technikume. 1978 m. su kurorto kelialapiu ilsėdamasis Druskininkuose parašė 160 p. „Vinkšnėnų kaimo istorijų“ pradžią. Rankraštį daug kartų perrašinėjo. Knyga buvo išleista 1999 m. Intensyviausiai pradėjo rašyti išėjęs pensijon.

Bibliografija

Vinkšnėnų kaimo istorijos, Saulės delta, 1999 m.
Sugriautos tvirtovės, autobiografinė, Marijampolė, Ramona, 2000 m.
Laisvės kibirkštėlė, arba Rietavo romanas, Marijampolė: Ramona, 2002 m.
Gyvenimo keliu, eilėraščiai, 2004 m.
Neramios mintys, eilėraščiai, Kaunas: Kitos spalvos, 2004-2007 m.
Tiesos beieškant: apybraiža apie pokario metus, Vilnius: Petro ofsetas, 2008 m.
Dirvonėlių tiesa, autobiografinė,
Verdenė: gyvenimo apybraiža, Vilnius: Petro ofsetas, 2009 m.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>