Kategorijos

Kazimieras Barėnas

Kazimieras Barėnas (tikroji pavardė Barauskas, 1907 m. gruodžio 30 d. Stanioniai, Pumpėnų valsčius – 2006 m. kovo 17 d. Londonas) – Didžiosios Britanijos lietuvių rašytojas, vertėjas, spaudos darbuotojas.

Biografija

Augo Pirmojo pasaulinio karo ir okupacijos metais, todėl mokyklos nelankė, mokėsi savarankiškai. Įstojęs eksternu 1929 m. baigė Panevėžio gimnaziją. 1933 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. Studijų metais žurnale „Kultūra“ pasirodė ir pirmasis grožinis kūrinys – apsakymas „Neišbrista dumblynė“.

1930–1943 m. dirbo Vytauto Didžiojo universiteto administracijoje, uždarius universitetą, 1943–1944 m. dirbo laikraščio „Ateitis“ redakcijoje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1947 m. apsigyveno Didžiojoje Britanijoje. Dirbo tekstilės fabrike, prižiūrėjo siūlų sukimo mašinas. Kartu pasinėrė į kūrybinius bandymus, o 1949 m. sausio 22 d. įstojo į Lietuvių rašytojų draugiją. 1957–1973 m. ir 1979–1981 m. laikraščio „Europos lietuvis“, 1956–1967 m. „Darbininkų balsas“ redaktorius. 1957–1973 m. ir 1981 m. vadovavo leidyklai „Nidos knygų klubas“.

Kūryba

Pasirašinėjo B. Kazimieraičio ir kitais slapyvardžiais. Kūryboje vyrauja prieškario Lietuvos kaimo ir išeivijos gyvenimo temos. Novelėse pasakojamos kasdieniškos istorijos, daug dėmesio skiriama veikėjų bendravimo psichologinėms problemoms, jų prisitaikymui prie aplinkos. Novelių romane „Dvidešimt viena Veronika“ parodytas lietuvės gyvenimas išeivijoje, kasdieniai jos rūpesčiai ir vienatvės išgyvenimui supinti su praeities prisiminimais. Romanų trilogija „Tūboto gaidžio metai“, „Beragio ožio metai“, „Meškos maurojimo metai“ apima maždaug 70 m. laikotarpį (kaizerinė okupacija, nepriklausomos Lietuvos gyvenimas, sovietinė okupacija); joje plėtojama šeimos likimo tema. Kūriniai realistiniai, epiški, juose gausu kaimo gamtos vaizdų, buities detaliu, šmaikščių dialogų.

Išvertė Dž. Steinbeko, V. Folknerio kūrinių.

Bibliografija

Giedra visad grįžta, novelės, Memingenas, Tremtis, 1953 m.
Karališka diena, novelės, Londonas, Nida, 1957 m.
Atsitiktiniai susitikimai, Londonas, Nida Press, 1968 m.
Tūboto gaidžio metai, romanas, London, 1969 m.
Kilogramas cukraus, novelės, Chicago, 1978 m.
Britanijos lietuviai 1947–1973 m., enciklopedinis leidinys, Londonas, Nida, 1978 m.
Beragio ožio metai, romanas, Chicago, 1982 m.
Meškos maurojimo metai, romanas, Western Springs (Ill.), Ateities literatūros fondas, 1990 m.
Pati apatinė pakopa, novelės, Chicago(Ill.), Kn. leid. fondas, 1992 m.
Dvidešimt viena Veronika, novelių romanas, Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997 m.
Britanijos lietuviai 1974-1994, enciklopedinis leidinys, Londonas, Didžiosios Britanijos Lietuvių S-ga, 1997 m.
Apsakymų rinktinė, Šiauliai, Literatūros almanacho „Varpai“ redakcija, 2004 m.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>