Kategorijos

Kleopas Jurgelionis

Kleopas Jurgelionis (1886 m. sausio 17 d. Virbališkiai, Kupiškio valsčius – 1963 m. gruodžio 24 d. Riversaidas, palaidotas Čikagoje) – Lietuvos rašytojas.

Biografija

Brolis Antanas Jurgelionis. 1896–1907 m. gyveno Sankt Peterburge, vaidino lietuvių mėgėjų spektakliuose, bendravo su K. Būga. Kalintas už dalyvavimą 1905–1907 m. revoliucijoje. 1907–1908 m. Škotijoje redagavo lietuvių laikraštį „Rankpelnis“. 1908 m. Jogailos universitete Krokuvoje studijavo kalbotyrą. Nuo 1909 m. gyveno JAV, 1919 m. baigė teisę Čikagos universitete, šiek tiek vertėsi advokato praktika. 1919–1923 m. laikraščio „Naujienos“, 1938–1941 m. laikraščio „Tėvynė“ redaktorius.

Kūryba

Eilėraščiuose vitalinį erotizmą ir liūdesį derino su simbolizmo ir ekspresionizmo elementais, siekė išplėsti poezijos motyvų ir žanrų įvairovę (kūrė tercinas, trioletus), paneigti maironinę tradiciją. Parašė veikalą „Panemunėlio tarmės fonetika“, recenzavo J. Jablonskio „Lietuvių kalbos sintaksę“, parengė pirmąjį lietuviškų mįslių rinkinį, apie 1000 mįslių, jos lyginamos su lenkų, vokiečių mįslėmis. Parašė radijo vaidinimų ciklą „Makalų šeimyna“ (1930–1940 m.). Išvertė vieną Mahabharatos giesmę (1911 m.), V. Šekspyro „Makbetą“ (1915 m.), A. Mickevičiaus, R. Tagorės, Omaro Chajamo, R. Kiplingo kūrinių.

Bibliografija

Glūdi liūdi, eilėraščiai, 1916 m.
Panemunėlio tarmės fonetika, lenkų k., lietuvių k. išsp. 1911 m.
Mįslių knyga, 1913 m.
Kun. A. Vienožinskis ir jo dainos, 1911 m.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>