Kategorijos

Matas Grigonis

Matas Grigonis (1889 m. spalio 3 d. Miškiniai, Panemunėlio valsčius – 1971 m. sausio 7 d. Vilnius) – Lietuvos vaikų rašytojas, pedagogas, vienas aktyviausių XX a. pradžios lietuvių kultūros veikėjų.

Biografija

1900–1907 m. mokėsi Mintaujos ir Vilniaus gimnazijose. Nuo 1907 m. mokytojavo Panevėžyje, per Pirmąjį pasaulinį karą – lietuviškų mokyklose Kinešmoje, Voroneže, Jaroslavlyje mokytojas. 1920–1925 m. Panevėžio apskrities mokyklų inspektorius. Panevėžyje rengė lietuviškus vakarus, režisavo, vaidino, 1922 m. vienas mokinių literatų sambūrio „Meno kuopa“ įkūrėjų. 1925–1929 m. Rozalimo, 1929–1934 m. Anykščių progimnazijų direktorius. 1934 m. apsigyveno Senamiesčio vienkiemyje prie Panevėžio, tyrė gamtą, selekcionavo augalus.

Išleido daugiau kaip 40 knygų vaikams (slapyvardis Svirno Žvynė, Matas Gojelis ir kt.). Parašė eilėraščių, jų rinkinys „Kvietkelis“, išėjęs 1913 m. – pirmoji lietuviška vaikų poezijos knyga. Išleido apsakymų, scenos vaizdelių. Jiems būdingas vaikų gerųjų jausmų ugdymas, gamtos, tėvynės meilės motyvai, katalikiškas auklėjimas. Sudarė lietuvių ir kitų tautų žaidimų knygų, jose yra ir jo sukurtų. Išvertė ar laisvai perpasakojo kūrinių vaikams, kuriuos parašė Edmondas de Amičis, Hansas Kristianas Andersenas, Ivanas Kotliarevskis, Levas Tolstojus, Ivanas Turgenevas ir kiti rašytojai. Parašė atsiminimų (rankraštis). Jo rankraščių turi Lietuvos mokslų akademijos biblioteka ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Bibliografija

Matuko dirva (sulig Vučetičiu). 32 psl, 1911 m. Seinai. Vaikų knygynėlis nr. 1. Tai pirmasis vaikų knygynėlis Lietuvoje. 1000 egz.
200 žaidimų. 144 psL, 1911 m. Senai. Tai pirmoji žaidimų knyga Lietuvoje. 2000 egz.
Vaikų žaidimai (20 žaidimų). 28 psl., 1912 m. Vilnius. 2000 egz.
Kvietkelis. Eilėraščiai vaikams. 16 psl., 1913 m. Vilnius. Tai pirmoji eilėraščių knyga vaikams Lietuvoje. 1000 egz.
Rūtelių darželis. 36 psl., 1913 m. Kaunas. Tatai pirmoji gėlių auginimo knyga Lietuvoje. 12 000 egz.
Katriutės gintarai. Iš Halinos verstas 3 veiksmų vaizdelis, 28 psl., 1913 m. Chicago. 1000 egz.
Linksmos dienos. Pagal Lukaševičių 2 veiksmų vaizdelis. 24 psl, 1913 m. Chicago. 1000 egz.
Verpėja po kryžiumi. Iš Omankovskos versta 3 veiksmų pasaka. 32 psl., 1913 m. Vilnius. 2000 egz.
Alkanas Jonukas. Storžieviai svečiai. Moterų plepalai. 3 verstinės 1 veiksmo komedijėlės. 32 psl., 1913 m. Ryga. 1000 egz.
Nastutė (Natalka Poltavka). Verstinė 3 veiksmų drama. 30 psl., 1913 m. Chicago. 1000 egz.
Trys legendos. Vertimas. 48 psl., 1913 m. Vilnius. 2000 egz.
Sulig naująja mada. Verstinė 2 veiksmų komedija. 20 psl., 1913 m. Chicago. 1000 egz.
Pinigų nėr (iš Turgenevo). 1 veiksmo komedija. 20 psl., 1913 m. Chicago. 1000 egz.
Jonukas ir Marytė. 4 v. pasaka. 16 psl., 1913 m. Chicago. 1000 egz.
Šeimyniškiems vakarėliams pramogėlė. 16 psl., 1914 m. Vilnius. 2000 egz.
Vaikų draugas. Rinktinė vaikams. 115 psl., 1914 m. Chicago. 2000 egz.
Karvelidė. Verstinė 3 veiksmų komedija. 50 psl., 1914 m. Chicago. 1000 egz.
Smagūs žaidimai. 46 psl., 1914 m. Vilnius. 2000 egz.
Nykštukas. Jonukas ir Marytė. Žąsiaganė. Pasakos. 26 psl., 1914 m. Vilnius. 2000 egz.
200 žaidimų. II leidimas. 168 psl., 1914 m. Senai. 2000 egz.
Suredaguotas „Panevėžio kalendorius” 1914 metams. Išleido J. Masiulio knygynas. Spausdintas Vilniuje. 10 000 egz.
Suredaguotas kalendorius „Draugas” 1915 metams. Išleido J. Masiulio knygynas. Spaudė Vilniuje. 5000 egz.
Širdis. Iš E. Amičio vertimas. 362 psl., 1915 m. Chicago. Tėvynės mylėtojų draugijos leidinys. 5000 egz.
Šeimyniškiems vakarėliams pramogėlė. II leidimas. 16 psl., 1918 m. Vilnius. 2000 egz.
Kalbamokslis lietuviams rusų kalbos išmokti. 76 psl., 1918 m. Ryga. 300 egz.
Žaidimų vainikas. 76 psl., 1919 m. Tilžė. 2000 egz.
Mūsų rašybos klausimu. Kartu su A. Jakštu. 20 psl., 1920 m. Kaunas. 1000 egz.
Dailiosios literatūros keliais. Atspaudas iš „Švietimo darbo”. 90 psl., 1924 m. Kaunas. 100 egz.
Laisvė ir grožis. Pagal Ebertą. Atspaudas iš „Kultūros”. 86 psl., 1927 m. Šiauliai. 100 egz.
Dorovės dėstymas mokykloje. Atspaudas iš „Švietimo darbo”. 6 psl., 1927 m. Kaunas. 100 egz.
Pelenė. Suredaguota 3 v. pasaka. 30 psl., 1933 m. Kaunas. 2000 egz.
Į vaikučių širdis. Eilėraščiai. 32 psl., 1933 m. Kaunas. 1000 egz.
Vaikų džiaugsmui. Eilėraščiai. 32 psl., 1935 m. Ukmergė. 6000 egz.
Algimantėlio metai. Eilėraščiai. 1936 m. Marijampolė. 1000 egz.
Alkanas Donžuanas. Verstinė 1 veiksmo komedijėlė. 16 psl., 1936 m. Panevėžys. 1000 egz.
Tau, Tėvyne. Eilėraščiai. 32 psl., 1937 m. Marijampolė. 10 000 egz.
Gėlių kalba darželyje. Du vaidinimėliai. 24 psl., 1938 m. Marijampolė. 1000 egz.
Balsai. Eilėraščiai. 32 psl., 1939 m. Kaunas. 2000 egz.
Pas vargą svečiuose. Eilėraščiai. 32 psl., 1939 m. Marijampolė. 1000 egz.
Abituriento daina. Gaidos. 4 psl., 1939 m. Kėdainiai. 1000 egz.
Paukščiuose. 2 v. scenos vaizdelis. 29 psl., 1940 m. Marijampolė. 1000 egz.
Žemuogėlės. Eilėraščiai. 10 psl., 1960 m. Vilnius. 25 000 egz.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>