Kategorijos

Vanda Albrechtienė

Vanda Albrechtienė – Didžiulytė (1881 m. Griežionėlėse, Anykščių raj. – nužudyta 1941 m. birželio 27 d. Panevėžyje) – rašytoja, publicistė, rusų rašytojų kūrinių vertėja, politinė veikėja.

Biografija

Nuo 1896 m. gyveno pas motiną Mintaujoje, ten 1901 m. baigė mergaičių gimnaziją. Nuo 1902 m. bendradarbiavo laikraštyje „Darbininkų balsas“. 1903 m. įstojo į Berno universiteto filologijos fakultetą, bet susituokė su V. Mickevičium Kapsuku, su kuriuos draugavo dar gyvendama Mintaujoje ir grįžo į Lietuvą.

1904–1905 m. dirbo laikraščių „Draugas“, 1906 m. „Darbininkas“, „Naujoji Gadynė“ redakcijose. 1908 m. bendradarbiavo laikraštyje „Vilniaus žinios“, 1910 m. – žurnale „Visuomenė“.

1907 m. suėmus vyrą areštuota, bet pabėgo. Petrapilyje baigė Meno mokyklą ir 1912 m. – dantų gydytojų kursus, bendradarbiavo lietuvių ir rusų spaudoje. 1913 m. su tuberkulioze sergančia dukra išvyko į Krymą. Karo metais gyveno Jaltoje, 1916–1917 m. dirbo tremtinių sanatorijos vedėja.

Išsiskyrusi su V. Kapsuku ištekėjo už Jurgio Albrechto, kuris jos eilėraščiams rašė muziką. Jam 1933 m. mirus grįžo į Lietuvą, vertėsi stomatologija Panevėžyje. Dalyvavo visuomeninėje veikloje.

Eilėraščius ir apsakymus rašė lietuviškai ir rusiškai. Jie daugiausia buvo spausdinami periodikoje.

Hitlerininkų nužudyta kartu su kitais Panevėžio ligoninės gydytojais.Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>